Skoči na glavni sadržaj

Liječnički vjesnik , Vol. 143 No. 5-6, 2021.

  • Datum izdavanja: 11.07.2021.
  • Objavljen na Hrčku: 15.07.2021.

Sadržaj

Puni tekst

Smjernice za dijagnostiku i liječenje bolesnika s vratoboljom – 1. dio (str. 143-162)

Simeon Grazio, Vanja Bašić Kes, Dijana Zadravec, Karlo Houra, Lovorka Grgurević, Tomislav Nemčić, Ivan Mikula, Marijana Lisak, Branka Aukst Margetić, Diana Balen, Vide Bilić, Boris Božić, Stipe Ćorluka, Frane Grubišić, Neven Ištvanović, Dalibor Karlović, Neven Kauzlarić, Dražen Kvesić, Darko Ledić, Petra Margetić, Tatjana Nikolić, Darko Perović, Dubravka Sajković, Tea Schnurrer, Luke Vrbanić, Hana Skala Kavanagh, Ivan Škoro, Tonko Vlak, Ana Poljičanin, Krešimir Rotim
Pregledni rad


Potpuni i djelomični anomalni utok pulmonalnih vena: 10-godišnja retrospektivna studija dijagnostičkih i terapijskih postupaka te ishoda bolesti (str. 163-173)

Ivan Malčić, Ida Nađ, Dorotea Šijak, Maja Hrabak Paar, Andrija Miculinić
Izvorni znanstveni članak


Mehanizam nastanka prijeloma nadlaktične kosti zagrebačke djece (str. 174-180)

Anko Antabak, Tomislav Vlahek, Dino Papeš, Tomislav Đapić, Krešimir Bulić, Tomislav Luetić
Izvorni znanstveni članak


Gallstone ileus sigmoidnog kolona: prikaz slučaja (str. 181-183)

Goran Augustin, Paula Batur, Tomislav Bruketa
Stručni rad


Spermatocitni tumor – prikaz slučaja (str. 184-187)

Tonći Vodopić, Kristina Vnuk, Goran Štimac, Miroslav Tomić, Božo Krušlin, Monika Ulamec
Stručni rad


Rijedak slučaj liposarkoma u mladog muškarca smještenog na vratu u regiji 6. Prikaz slučaja i pregled literature (str. 188-191)

Iva Franković, Tena Šimunjak, Boris Šimunjak, Marica Žižić
Stručni rad


Cjepiva za koronavirusnu bolest (COVID-19) (str. 192-208)

Mario Blekić, Blaženka Kljaić Bukvić
Pregledni rad


Uloga magnetske rezonancije srca u dijagnostičkoj obradi bolesnika s kardiomiopatijama (str. 209-219)

Dora Grgat, Maja Hrabak Paar
Pregledni rad


Uloga nealkoholne masne bolesti jetre u bakterijskim infekcijama i sepsi (str. 220-226)

Juraj Krznarić, Maja Mijić, Ivana Štromar Knežević, Dora Šuk, Tajana Filipec Kanižaj, Adriana Vince, Neven Papić
Pregledni rad


Prim. dr. Edvard Peruško [19. kolovoza 1932. – 8. travnja 2021.] (str. 0-0)

Ante Sekulić
In memoriam, Nekrolog, Obituarij


Posjeta: 27.495 *