Skoči na glavni sadržaj
  • Datum izdavanja: 02.02.2022.
  • Objavljen na Hrčku: 07.02.2022.

Sadržaj

Puni tekst

KARTIRANJE LISKUNASTE ŽELJEZNE RUDE I IZRADA PRIMJENJIVIH INDUSTRIJSKIH STANDARDA (str. 9-9)

Alireza Abedi, Ataallah Bahrami, Sajjad Chehreghani, Masoud Ghadri, Fatemeh Kazemi
Izvorni znanstveni članak


UTJECAJ FOSFATNOGA SLOJA NA SVOJSTVA PRIANJANJA IZMEĐU ČELIČNE POVRŠINE I ORGANSKOGA PREMAZA (str. 17-17)

Marina Samardžija, Vesna Alar, Fedor Aljinović, Frankica Kapor
Prethodno priopćenje


POVIŠENE RAZINE OPASNIH ELEMENATA U TRAGOVIMA (CD, CU, PB, SE, ZN) U TKIVIMA PTICA U KONTEKSTU RAŠKIM UGLJENOM ONEČIŠĆENA OKOLIŠA (str. 30-30)

Andreja Prevendar Crnić, Danijela Damijanić, Nina Bilandžić, Marija Sedak, Gordana Medunić
Izvorni znanstveni članak


STUDIJE ISTRAŽIVANJA PODZEMNIH VODA I PRODORA SLANOSTI S POMOĆU ISTRAŽIVANJA ELEKTRIČNOGA OTPORA (ERS), SLUČAJ PODRUČJA WINDER, BELUDŽISTAN, PAKISTAN (str. 44-44)

Muhammad Irfan, Salma Hamza, Muhammad Waqar Azeem, Shaista Mahmud, Syed Nawaz-ul-Huda, Anwar Qadir
Izvorni znanstveni članak


MEHANIZAM RAZVOJA KONTINUIRANE EKSPLOZIJE UGLJENE PRAŠINE U MREŽI RUDARSKIH RADOVA (str. 53-53)

Viktor Kostenko, Olena Zavialova, Serhii Pozdieiev, Tetiana Kostenko, Viktor Hvozd
Izvorni znanstveni članak


ISPIRANJE ŽELJEZA IZ SIROMAŠNE RUDE BOKSITA U CILJU NJEZINE UPORABE U VATROSTALNOJ INDUSTRIJI (str. 64-64)

Zahra Jalili, Ataallah Bahrami, Masoud Ghadri, Behzad Nemati Akhgar, Fatemeh Kazemi
Izvorni znanstveni članak


NOVI ELEKTROKEMIJSKI SENZOR TEMELJEN NA METALNIM NANOČESTICAMA I MOLEKULARNO UTISNUTOM NANOKOMPOZITNOM POLIMERU S PRIMJENOM U BIOLOGIJI (str. 77-77)

Farzaneh Shaker, Mohammad Taghi Vardini, Moosa Es’haghi, Ebrahim Ghorbani Kalhor
Izvorni znanstveni članak


PALEONTOLOŠKE I BIOSTRATIGRAFSKE KARAKTERISTIKE BADENSKIH NASLAGA NA PROFILU SREBRENIK – DONJA ORAHOVICA (BOSNA I HERCEGOVINA) (str. 90-90)

Zijad Ferhatbegović, Amila Avdić, Sumeja Durmić
Izvorni znanstveni članak


PREDVIĐANJE VISINE SLOMA PRIMJENOM PROGRAMIRANJA GENSKE EKSPRESIJE U AUSTRALSKIM ŠIROKOČELNIM OTKOPIMA, KOMPARATIVNA STUDIJA (str. 104-104)

Hadi Rasouli, Kourosh Shahriar, Sayyed Hasan Madani
Izvorni znanstveni članak


EKSPERIMENTALNO ISPITIVANJE SINTETIZIRANE ISPLAKE NA BAZI BIODIZELA (str. 121-121)

Ugochukwu I. Duru, George O. Nduwuba, Ifeanyichukwu M. Onyejekwe, Princewill M. Ikpeka
Izvorni znanstveni članak


MEZOZOIČKO-KENOZOIČKA STRATIGRAFSKA I TEKTONSKA EVOLUCIJA JUŽNOGA DIJELA BAZENA VELIKI TARAKAN, SJEVEROISTOČNI BORNEO, INDONEZIJAa (str. 138-138)

Alfathony Krisnabudhi, Benyamin Sapiie, Agus Men Riyanto, Adi Gunawan, Febriana Fiona Rizky
Izvorni znanstveni članak


ANALIZA STANJA NAPREZANJA OBLOGE OKNA NA KONTAKTNOJ ZONI ANHIDRITA I KAMENE SOLI (str. 162-162)

Maxim A. Karasev, Anatoly G. Protosenya, Andrey M. Katerov, Vladislav V. Petrushin
Izvorni znanstveni članak


PRIMJENA PROŠIRIVIH CIJEVI U NAFTNOJ INDUSTRIJI (str. 180-180)

Nediljka Gaurina-Međimurec, Pavao Mesarić
Izvorni znanstveni članak


Posjeta: 12.811 *