Skoči na glavni sadržaj
  • Datum izdavanja: 27.06.2022.
  • Objavljen na Hrčku: 28.06.2022.

Sadržaj

Puni tekst

Wi-Fi i ljudsko zdravlje (str. 106-106)

Ivica Prlić, Jerko Šiško, Veda Marija Varnai, Luka Pavelić, Jelena Macan, Silvija Kobešćak, Mladen Hajdinjak, Mihovil Jurdana, Zdravko Cerovac, Branimir Zauner, Marija Surić Mihić, Selma Cvijetić Avdagić
Pregledni rad


Profesionalna izloženost BTEX-u i stirenu u zemljama (jugo)zapadne Azije – kratak pregled trenutačnog stanja i graničnih vrijednosti (str. 118-118)

Razzagh Rahimpoor, Fatemeh Sarvi, Samira Rahimnejad, Seyed Mohammad Ebrahimi
Pregledni rad


Zajednički utjecaj ključnih onečišćivača zraka na težinu COVID-a 19 – predviđanje zasnovano na analizi toksikogenomičkih podataka (str. 125-125)

Danijela Đukić-Ćosić, Katarina Baralić, Teodora Filipović, Dragica Božić, Katarina Živančević, Evica Antonijević Miljaković, Aleksandra Buha Đorđević, Zorica Bulat, Biljana Antonijević, Marijana Ćurčić
Izvorni znanstveni članak


Teška trovanja olanzapinom – analitički podatci Nacionalnoga centra za kontrolu trovanja u Beogradu u dvogodišnjem razdoblju (str. 130-130)

Snežana Đorđević, Nataša Perković Vukčević, Marko Antunović, Vesna Kilibarda, Gordana Vuković Ercegović, Jasmina Jović Stošić, Slavica Vučinić
Izvorni znanstveni članak


Navike u konzumaciji ribe u trudnica iz Itaitube, grada na slijevu rijeke Tapajós u Brazilu – rizici od kontaminacije živom procijenjeni mjerenjem ukupne žive u piscivornim ribljim vrstama koje se često konzumiraju i u kosi trudnica (str. 142-142)

Ricardo Bezerra de Oliveira, Domingas Machado da Silva, Thamilles Santa Bárbara Sousa Franco, Cláudio Ramon Sena Vasconcelos, Deise Juliane dos Anjos de Sousa, Sandra Layse Ferreira Sarrazin, Mineshi Sakamoto, Jean-Paul Bourdineaud
Izvorni znanstveni članak


Perfluorooktanoična kiselina oštećuje moždano i jetreno tkivo putem oksidacijskoga stresa (str. 157-157)

Burcu Ünlü Endirlik, Ayşe Eken, Hande Canpınar, Figen Öztürk, Aylin Gürbay
Izvorni znanstveni članak


Citotoksično djelovanje meda obične planike (Arbutus unedo L.), ekstrakta i homogentizinske kiseline na stanične linije CAL 27, HepG2 i Caco-2 (str. 168-168)

Andreja Jurič, Ana Huđek Turković, Irena Brčić Karačonji, Saša Prđun, Dragan Bubalo, Ksenija Durgo
Izvorni znanstveni članak


COVID-19 infection masquerading as recurrent apnoea in acute opioid overdose (str. 178-178)

Seyed Mostafa Mirakbari
Pismo uredniku


Posjeta: 9.121 *