Skoči na glavni sadržaj
  • Datum izdavanja: 03.12.2003.
  • Objavljen na Hrčku: 12.09.2022.

Sadržaj

Puni tekst

Liječenje raka dojke u muškaraca – 30 godina iskustva u Klinici za tumore u Zagrebu (str. 1-1)

Mladen Stanec, Stjepan Juzbašić, Miroslav Lesar, Danko Vrdoljak, Ivan Milas, Nenad Nola, Andrej Roth, Dubravka Mužina, Dubravka Krleža-Supić, Miroslav Banović
Izvorni znanstveni članak


Poštedni kirurški zahvati karcinoma dojke u Klinici za tumore (str. 11-11)

Miroslav Lesar, Stjepan Juzbašić, Mladen Stanec, Danko Velimir Vrdoljak, Ivan Milas, Nenad Nola, Andrej Roth, Dubravka Mužina
Izvorni znanstveni članak


Metastatska zahvaćenost interpektoralnih (Rotterovih) limfnih čvorova u bolesnica s rakom dojke (str. 15-15)

Danko Velimir Vrdoljak, Vesna Ramljak, Dubravka Mužina, Mladen Stanec, Fabijan Knežević, Stjepan Juzbašić, Marica Vrdoljak
Izvorni znanstveni članak


Analiza tumorskog markera CA 15-3 i hormonskog statusa u ondosu na metastatsku zahvaćenost interpektoralnih (Rotterovih) limfnih čvorova (str. 21-22)

Danko Velimir Vrdoljak, Vesna Ramljak, Dubravka Mužina, Miroslav Lesar, Miroslav Banović, Andrej Roth, Gordana Brozović
Izvorni znanstveni članak


Metastatska zahvaćenost interpektoralnih (Rotterovih) limfnih čvorova u odnosu na lokaciju, veličinu i gradus raka dojke (str. 27-28)

Danko Velimir Vrdoljak, Vesna Ramljak, Dubravka Mužina, Mladen Stanec, Miroslav Lesar, Marica Vrdoljak, Andrej Roth, Gordana Brozović
Izvorni znanstveni članak


Lokalnirecidivi raka dojke poslije poštedne operacije - pravi recidivi ili novi primarni tumor (str. 33-33)

Danko Velimir Vrdoljak, Stjepan Juzbašić, Dubravka Mužina, Nenad Nola, Gordana Brozović
Izvorni znanstveni članak


Biopsija limfnoga čvora „čuvara“ kod raka dojke; iskustvo stečeno u Klinici za tumore, Zagreb, Hrvatska (str. 41-41)

Danko Velimir Vrdoljak, Mladen Stanec, Miroslav Lesar, Stjepan Juzbašić
Izvorni znanstveni članak


Rekontrukcija velikih postoperativnih defekata nakon laringofaringektomije sa stajališta otorinolaringologa (str. 47-47)

Pavel Smilek, Rom Kostrfica, Jiri Hložek, Jiri Vesely
Izvorni znanstveni članak


Kirurško liječenje polipoidnih karcinoma kolorektuma u Klinici za tumore (str. 53-53)

Miroslav Lesar, Stjepan Juzbašić, Mladen Stanec, Danko Velimir Vrdoljak, Tomislav Orešić
Izvorni znanstveni članak


Ispitivanje terapijskog djelovanja „Excipial U Lipolotion“ emulzije na upalne reakcije kože u bolesnika na radioterapiji (str. 57-57)

Hrvoje Kaučić, Tonko Herceg, Dinko Čović, Katarina Antunac, Meliha Solak, Mirko Šamija
Izvorni znanstveni članak


Akralni melanom – prikaz 122 slučaja (str. 61-61)

Mladen Stanec, Stjepan Juzbašić, Miroslav Lesar, Danko Velimir Vrdoljak, Ivan Milas, Nenad Nola, Andrej Roth, Dubravka Mužina, Dubravka Krleža-Supić, Miroslav Banović, Zrinko Petrinec
Ostalo


Adenom bradavice dojke – prikaz slučaja (str. 65-66)

Vesna Ramljak, Irena Ranogajec, Božena Šarčević, Danko Velimir Vrdoljak
Ostalo


Prikaz bolesnice s minimalno invazivnim duktalnim rakom dojke (str. 71-71)

Andrej Roth, Ivan Milas, Fabijan Knežević, Mladen Stanec, Danko Velimir Vrdoljak, Vesna Ramljak, MIroslav Lesar, Tomislav Orešić, Stjepan Juzbašić
Ostalo


Analgezija nakon operacija tumora dojke (str. 75-75)

Gordana Brozović, Danko Velimir Vrdoljak, Vesna Ramljak
Pregledni rad


Hipoksija u bolesnika sa solidnim tumorima (str. 81-81)

Miroslav Banović, Irena Veliki, Mladen Stanec, Miroslav Lesar
Pregledni rad


Transplantacija larinksa (str. 87-87)

Dražen Shejbal, Mirko Ivkić, Vladimir Bedeković, Livije Kalogjera, Renato Janušić
Pregledni rad


Posjeta: 1.717 *