Skoči na glavni sadržaj
  • Datum izdavanja: 29.09.2022.
  • Objavljen na Hrčku: 29.09.2022.

Sadržaj

Puni tekst

Procjena genotoksičnosti i citotoksičnosti dentalnih implantata na gingivnim epitelnim stanicama (str. 222-234)

Mirna Radović, Lidia Gavić, Daniel Jerković, Davor Željezić, Jasna Puizina, Ivan Srzentić, Ema Puizina Mladinić, Antonija Tadin
Izvorni znanstveni članak


Utjecaj brze polimerizacije na apsorpciju vode i topljivost bulk-fill kompozita (str. 235-245)

Nikolina Klarić, Matea Macan, Matej Par, Zrinka Tarle, Danijela Marović
Izvorni znanstveni članak


Prediktori dentalnoga straha i anksioznosti kod djece u dobi od 9 do 12 godina u Bosni i Hercegovini (str. 246-256)

Elmedin Bajrić, Sedin Kobašlija, Amina Huseinbegović, Amila Zukanović, Nina Marković, Mediha Selimović-Dragaš, Amra Arslanagić, Lajla Hasić-Branković, Selma Zukić
Izvorni znanstveni članak


Značaj prikaza vrijednosti kalcifikacija u projekciji karotidnih arterija na ortopantomogramu u otkrivanju stenoze karotidnih arterija (str. 257-266)

Mia Smoljan Basuga, Marko Marelić, Tomislav Badel, Ivana Škrinjar, Božana Lončar Brzak, Antonio Klemenčić, Mirjana Flegarić Bradić, Matea Prenc, Dijana Zadravec
Izvorni znanstveni članak


Električna svojstva dviju vrsta staklene keramike na bazi litija (str. 281-287)

Marko Jakovac, Mark Žic, Luka Pavić, Teodoro Klaser
Izvorni znanstveni članak


Kvantitativni i kvalitativni pristupi procjeni dentalne dobi u portugalskoj mlađoj populaciji: europska regresijska formula i Demirjianovi stadiji (str. 288-298)

Cristiana Palmela Pereira, Carla Belo, Joana Sardinha, Rui Santos, Francisco Salvado, Roberto Cameriere
Izvorni znanstveni članak


Procjena Dunning-Krugerova efekta među studentima dentalne medicine u instituciji za akademsko usavršavanje u Ujedinjenim Arapskim Emiratima (str. 299-310)

Dušan Surdilović, Pooja Adtani, Sura Ali Fuoad, Heba M. Abdelaal, Jovita D’souza
Izvorni znanstveni članak


Neprepoznati prijelom donje čeljusti kod tjelesno i emocionalno zlostavljana djeteta (str. 311-317)

Jasna Peručić, Marko Tarle, Petar Đanić, Igor Čvrljević, Ivan Salarić
Stručni rad


Sažeci 9. Međunarodnog kongresa Hrvatskoga društva za dentalnu implantologiju Hrvatskoga liječničkog zbora : 1. – 3. travnja 2022, Dubrovnik – Srebreno/Mlini, Hrvatska (str. 318-336)

Međunarodni kongres Hrvatskoga društva za dentalnu implantologiju Hrvatskoga liječničkog zbora
Sažetak sa skupa


Posjeta: 8.310 *