Skoči na glavni sadržaj
  • Datum izdavanja: 10.06.2023.
  • Objavljen na Hrčku: 23.06.2023.

Sadržaj

Puni tekst

LONČARSKA TEHNOLOGIJA KROZ VRIJEME: ARHEOMETRIJA KERAMIKE I LONČARSKE SIROVINE S VIŠEPERIODNOG ARHEOLOŠKOG NALAZIŠTA ISTOČNE HRVATSKE (str. 21-21)

Natali Neral, Andreja Kudelić, Ana Maričić, Marta Mileusnić
Izvorni znanstveni članak


OPRUGE PROMJENJIVE KRUTOSTI U KONTROLI SEIZMIČKIH DJELOVANJA U ZGRADAMA (str. 52-52)

Alexandre Wahrhaftig, Julia Dantas, Cibele Menezes, Larysa Neduzha
Izvorni znanstveni članak


UTJECAJ PRAHA KORE MANDARINE NA FILTRACIJSKA SVOJSTVA I TEMPERATURNU STABILNOST ISPLAKA NA BAZI VODE (str. 64-64)

Igor Medved, Borivoje Pašić, Petar Mijić
Izvorni znanstveni članak


UČINCI SADRŽAJA VODE I VELIČINE ZRNA NA ZAČEPLJENJE I ABRAZIVNOST SITNOZRNATOG TLA KOD MEHANIZIRANOG OTKOPVANJA (str. 74-74)

Erfan Khoshzaher, Hamid Chakeri, Mohammad Darbor, Hadi Shakeri
Izvorni znanstveni članak


KINETIKA OTAPANJA UZORKA RUDE BAKRENOG OKSIDA I OPTIMIZACIJA PARAMETARA UTJECAJA POMOĆU METODOLOGIJE ODZIVNE POVRŠINE (str. 85-85)

Hassan Maleki, Sajjad Chehreghani, Mohammad Noaparast, Mir Saleh Mirmohammadi, Minoo Ghanbarzad
Izvorni znanstveni članak


PEDOGENEZA LATERITNIH TALA I OBOGAĆIVANJE KRITIČNIH METALA: STUDIJA IZ JUGOISTOČNE SULAWESI, INDONEZIJA (str. 98-98)

Khalil Ibrahim, Satria Bijaksana, Ulvienin Harlianti, Putu Billy Suryanata, La Ode Ngkoimani, Suryawan Asfar, Silvia Jannatul Fajar
Izvorni znanstveni članak


GEOKEMIJSKE I MAGNETNE KARAKTERISTIKE NANOSNIH LEŽIŠTA ZLATA U SREDIŠNJEM KALIMANTANU, INDONEZIJA (str. 107-107)

Gusfrimanuel Nahan, Satria Bijaksana, Putu Billy Suryanata, Khalil Ibrahim
Izvorni znanstveni članak


PROCJENA STABILNOSTI KOSINA U VLAŽNOJ TROPSKOJ REGIJI: STUDIJA SLUČAJA RUDNIKA UGLJENA U JUŽNOM KALIMANTANU, INDONEZIJA (str. 125-125)

Zulfahmi Zulfahmi, Dwi Sarah, Franto Novico, Robertus B. Susilo
Prethodno priopćenje


ISTRAŽIVANJE MOGUĆNOSTI OPLEMENJIVANJA KROMITNE RUDE S RAZLIČITIM GRAVITACIJSKIM KONCENTRATORIMA (str. 134-134)

Ali Aras, Hasan Ali Taner
Izvorni znanstveni članak


MEHANIZAM RAZVOJA EKSPLOZIJE UGLJENOG AEROSOLA U EKSPERIMENTALNIM RUDARSKIM RADOVIMA (str. 142-142)

Viktor Kostenko, Olha Bohomaz, Tetiana Kostenko, Andriy Berezovskyi
Izvorni znanstveni članak


NUMERIČKO MODELIRANJE UTJECAJA POČETNE DISTRIBUCIJE ZASIĆENJA VODOM NA IZVEDBU ZAVODNJAVANJA TOPLOM VODOM U NEIZOTERMNIM UVJETIMA (str. 155-155)

Md Irshad Ansari, Suresh Kumar Govindarajan
Izvorni znanstveni članak


OPTIMIZIRANJE GUSTOĆE PRAŠINE IZ PEĆI ZA DOBIVANJE CEMENTA S CILJEM POBOLJŠANJA ISKORIŠTENJA PROSTORA NA ODLAGALIŠTU (str. 184-184)

Mohamed Y. Abd El-Latif, Ayman L. Fayed, Mahmoud E. Hassan
Izvorni znanstveni članak


Posjeta: 5.341 *