Skoči na glavni sadržaj

Entomologia Croatica , Vol. 12 No. 1, 2008.

  • Datum izdavanja: 21.07.2008.
  • Objavljen na Hrčku: 23.04.2009.

Sadržaj

Puni tekst

BIOLOGIJA I EKOLOGIJA KARANTENSKE VRSTE Globodera rostochiensis (Wollenweber, 1923) Behrens, 1975 (Nematoda: Heteroderidae) U MEĐIMURSKOJ ŽUPANIJI (str. 19-36)

Dinka GRUBIŠIĆ, Ljerka OŠTREC, Tanja GOTLIN ČULJAK, Marija IVEZIĆ, Bruno NOVAK
Izvorni znanstveni članak


REDESCRIPTION, POSTEMBRYONIC DEVELOPMENT AND BEHAVIOUR OF A HARPACTORINE ASSASSIN BUG Sphedanolestes himalayensis Distant (Hemiptera: Reduviidae) (str. 37-54)

S. Sam Manohar DAS, S.Sivarama KRISHNAN, V. JEBASINGH, Dunston P. AMBROSE
Izvorni znanstveni članak


RECORDS OF LEPIDOPTERA Tineidae, Epermeniidae, AND Acrolepiidae, FROM KRK ISLAND (CROATIA) (str. 65-80)

Reinhard GAEDIKE, Giorgio BALDIZZONE
Prethodno priopćenje


Materials for the Entomological Bibliography of Croatia 2000 (str. 0-0)

Bogomir MILOŠEVIĆ, Vlatka MIČETIĆ
Bibliografija


SKUPŠTINA HRVATSKOG ENTOMOLOŠKOG DRUŠTVA (str. 123-124)

Božena BARIĆ
Vijest


Posjeta: 20.604 *