Skoči na glavni sadržaj
  • Datum izdavanja: 23.01.2009.
  • Objavljen na Hrčku: 02.07.2009.

Sadržaj

Puni tekst

Saga o jeseni (str. 7-7)

Stipe Odak
Uvodnik


Teologija stvaranja (str. 11-15)

Tomislav Drežnjak
Stručni rad


Znanstveni ateizam i "divinizacija" znanstvenog uma (str. 28-38)

Ivo Govorko
Stručni rad


Uvodnik u bioetički blok (str. 40-41)

Martina Vuk
Uvodnik


Eugenika i moderna medicina (str. 49-54)

Martina Vuk
Stručni rad


Umjetna inteligencija u suvremenom biokibernetičkom svijetu (str. 55-63)

Odilon Gbenoukpo Singbo
Pregledni rad


Cybersex (str. 64-70)

Marko Đurin
Stručni rad


Gdje je nestao čovjek? (str. 73-76)

Nikola Turkalj
Stručni rad


Isus, bolest i smrt (str. 77-81)

Josip Đurin
Stručni rad


Jedan Bog dvaju Zavjeta (str. 82-86)

Katarina Kunić
Stručni rad


Vjera u uskrsnuće pred izazovom vjerovanja u reinkarnaciju (str. 90-103)

Rajka Švrljuga
Stručni rad


Praznovjerja u društvima današnjice (str. 104-109)

Dražen Zetić
Esej


Sukob civilizacija kao mogućnost i stvarnost (str. 121-127)

Domagoj Vukušić
Stručni rad


Mistična misao u islamu (Tasawwuf ili sufizam) (str. 135-142)

Zinka Mujkić
Pregledni rad


My way (Diplomirani teolozi u Hrvatskoj) (str. 159-166)

Ivan Kantoci
Esej


Vjeronauk danas: ? ! (Razgovor s Valentinom Mandarić) (str. 181-183)

Darinka Horvat
Ostalo


Kako do sučeljavanja? (Razgovor s Ivicom Ragužom) (str. 184-186)

Ivan Tomljenović
Ostalo


Od Strossmayera do tuluma (Razgovor sa Slavkom Sliškovićem) (str. 187-190)

Ivan Tomljenović
Ostalo


Boris Reitschuster, Vladimir Putin: kamo vodi Rusiju? (str. 199-201)

Marita Brčić
Recenzija, Prikaz slučaja


Francis S. Collins, Božji jezik (str. 202-203)

Ivo Govorko
Recenzija, Prikaz slučaja


Hans Küng, Svjetski ethos (str. 204-206)

Ivan Petrović
Recenzija, Prikaz slučaja


Papinsko vijeće "Iustitia et pax", Kompendij socijalnog nauka Crkve (str. 207-208)

Ivan Tomljenović
Recenzija, Prikaz slučaja


Tonči Matulić, Vodič kroz bioetiku 1: Oblikovanje identiteta bioetičke discipline (str. 209-210)

Marija Lončar
Recenzija, Prikaz slučaja


Pavao Pavličić, Vukovarski spomenar (str. 214-0)

Anica Ćorić
Recenzija, Prikaz slučaja


Richard Dawkins, Iluzija o Bogu (str. 215-215)

Marko Vuković
Recenzija, Prikaz slučaja


Mihaly Szentmartoni, Psihologija duhovnog života (str. 216-217)

Jelena Ivelić
Recenzija, Prikaz slučaja


Kotel Da-Don, Židovstvo: Život, teologija i filozofija (str. 218-219)

Tanja Lakić
Recenzija, Prikaz slučaja


Joesph de Maistre, Razmatranja o Francuskoj i drugi spisi (str. 220-223)

Blagoja Mirčevski
Recenzija, Prikaz slučaja


Edmund Burke, Razmišljanja o Francuskoj revoluciji (str. 224-227)

Nikola Mokrović
Recenzija, Prikaz slučaja


Alexis de Tocqueville, Stari režim i revolucija (str. 228-230)

Ivana Zagorac
Recenzija, Prikaz slučaja


Patent (priča) (str. 233-234)

Mislav Pavel
Ostalo


Četiri života (ciklus pjesama) (str. 235-238)

Stipe Odak
Ostalo


Knjiga o ljubavi (ciklus pjesama) (str. 239-240)

Dražen Zetić
Ostalo


Sjena i smiraj (ciklus pjesama) (str. 241-242)

Mario Čuić
Ostalo


Zvjezdice i ljestve (ciklus pjesama) (str. 243-246)

Alen Tomić
Ostalo


Posjeta: 91.450 *