Skoči na glavni sadržaj
  • Datum izdavanja: 17.05.1886.
  • Objavljen na Hrčku: 15.03.2010.

Sadržaj

Puni tekst

Rimske Thermae u Mitrovici (Syrmium) (str. 1-6)

Šime Ljubić
Stručni rad


Dopunjci i izpravci ka C. I. L. III (str. 7-9)

Josip Brunšmid
Stručni rad


Skrovište rimskih novaca u Gabošu (str. 10-14)

Josip Brunšmid
Stručni rad


Starobosanski nadpisi u Hercegovini (I) (str. 14-15)

Vid Vuletić-Vukasović
Stručni rad


Rimski nadpis u Senju grčkimi pismeni (str. 15-17)

Šime Ljubić
Stručni rad


Dopisi, razne viesti (str. 19-32)

Šime Ljubić
Ostalo


Srebren novac grofa Nikole Zrinjskoga (str. 33-35)

Šime Ljubić
Stručni rad


Starobosanski nadpisi u Hercegovini (II) (str. 36-38)

Vid Vuletić-Vukasović
Stručni rad


Japudija i predhistoričko odkriće u Prozoru kod Otočca (str. 38-50)

Šime Ljubić
Stručni rad


Nov dokaz, da se je otok Hvar prvobitno zvao Pitieja (str. 65-66)

Šime Ljubić
Stručni rad


Još o Belom (str. 66-72)

Ivan Črnčić
Stručni rad


Stari grb knezova Krčkih (str. 75-77)

Ivan Bojničić
Stručni rad


O groblju sv. Sinerota u Mitrovici (str. 97-105)


Stručni rad


Skrovište rimskih obiteljskih denara izmedju Valpova i Osieka (str. 105-114)

Josip Brunšmid
Stručni rad


Kako valja čitati napis na pečatu Zavaljaskoga manastira (str. 114-115)

Ivan Črnčić
Stručni rad


Starobosanski nadpisi u Bosni i Hercegovini (str. 115-121)

Vid Vuletić-Vukasović
Stručni rad


Dopisi, razne viesti (str. 121-128)

Šime Ljubić
Ostalo


Izvješće hrvatskoga arkeologičkoga družtva za godinu 1885. (str. 129-136)

Ivan Kukuljević Sakcinski
Izlaganje sa skupa


Posjeta: 24.180 *