Skoči na glavni sadržaj
  • Datum izdavanja: 15.12.2002.
  • Objavljen na Hrčku: 23.03.2013.

Sadržaj

Puni tekst

INSTITUCIONALNI PENOLOŠKI PROGRAMI S OVISNICIMA O ILEGALNIM DROGAMA (str. 105-117)

Dalibor Doležal, Anita Jandrić
Pregledni rad


INFORMAL AND FORMAL SOCIAL CONTROL IN THE DOMAIN OF THE CENTRE FOR DRUG ABUSE PREVENTION (str. 129-138)

Ksenija Butorac, Andreja Rogar
Pregledni rad


DEFINIRANJE POREMEĆAJA U PONAŠANJU U OKVIRU DJEČJE PSIHIJATRIJE (str. 139-152)

Milica Pejović Milovančević, Smiljka Popović Deušić, Olivera Aleksić
Pregledni rad


STAVOVI PREMA OSUĐENICIMA I NJIHOVOJ REHABILITACUI NA SLOVENSKOM I HRVATSKOM UZORKU ISPITANIKA (str. 153-160)

Aleksandar Buđanovac, Ljiljana Mikšaj-Todorović
Izvorni znanstveni članak


STAVOVI MLADIH KONZUMENATA O DROGAMA I SPREMNOST ZA UKLJUČIVANJE U TRETMAN (str. 161-173)

Ljiljana Mikšaj-Todorović, Dalibor Doležal
Izvorni znanstveni članak


STAVOVI KONZUMENATA O NEKIM ASPEKTIMA PROBLEMATIKE DROGA I PREVENCIJI U ODNOSU NA UČESTALOST KORIŠTENJA I VRSTE DROGA (str. 175-190)

Aleksandar Buđanovac, Anita Jandrić
Izvorni znanstveni članak


Posjeta: 15.837 *