Skoči na glavni sadržaj

Ljetopis socijalnog rada , Vol. 20 No. 2, 2013.

  • Datum izdavanja: 23.12.2013.
  • Objavljen na Hrčku: 07.01.2014.

Sadržaj

Puni tekst

ISKUSTVO SOCIJALNIH RADNIKA O DUHOVNOSTI U SOCIJALNOM RADU (str. 215-239)

Zdravka Leutar, Ivan Leutar, Jelena Turčinović
Izvorni znanstveni članak


PREDIKTORI POČINJENOG I DOŽIVLJENOG NASILJA MEĐU DJECOM U DOMOVIMA ZA DJECU BEZ ODGOVARAJUĆE RODITELJSKE SKRBI (str. 241-267)

Lucija Vejmelka, Miroslav Rajter
Izvorni znanstveni članak


DEVELOPMENT OF SCHOOL SOCIAL WORK IN SLOVAKIA AND THE CZECH REPUBLIC: CURRENT ISSUES (str. 319-329)

Tatiana Matulayová, Renáta Hrušková, Ilona Pešatová
Pregledni rad


Posjeta: 26.257 *