Skoči na glavni sadržaj
  • Datum izdavanja: 01.03.2002.
  • Objavljen na Hrčku: 06.04.2007.

Sadržaj

Puni tekst

An Analysis of the Genealogy of Buffalis, Based on Historical Evidence (str. 1-22)

Mladen Andreis
Izvorni znanstveni članak


The Origin and Role of the Kmeti in the Thirteenth-Century Society of Vinodol (str. 35-81)

Maurizio Levak
Izvorni znanstveni članak


L’apparition du mercator et l’origine du marchand à Zadar au XIVe et au debut du XVe siècle (str. 83-125)

Sabine Florence Fabijanec
Izvorni znanstveni članak


Urban Culture in the Works of Juraj Habdelić (str. 183-213)

Zrinka Nikolić
Izvorni znanstveni članak


Šime Ljubić as Director of the National Museum in Zagreb from 1867 to 1878 (str. 215-261)

Tihana Luetić
Izvorni znanstveni članak


Jakov Stipišić, Inventar dobara Mihovila suknara pokojnog Petra iz godine 1385., Zadar 2000, 324 str. (str. 293-294)

Sabine Florence Fabijanec
Recenzija, Prikaz slučaja


Jean-François Noël, Sveto Rimsko Carstvo, Barbat, Zagreb 1998., str. 204. (str. 304-308)

Zoran Ladić
Recenzija, Prikaz slučaja


Anali Zavoda za povijesne znanosti HAZU u Dubrovniku, sv. 37, Dubrovnik 1999., 365 str. (str. 314-317)

Gordan Ravančić
Recenzija, Prikaz slučaja


Povijesni prilozi, Hrvatski institut za povijest, sv. 17, Zagreb 1998., 344 str. (str. 328-332)

Zrinka Nikolić
Recenzija, Prikaz slučaja


Povijesni prilozi,Hrvatski institut za povijest, sv. 18, Zagreb 1999., 476 str. (str. 333-335)

Tihana Luetić
Recenzija, Prikaz slučaja


Historijski zbornik, god. LI, Zagreb 1998. (str. 338-341)

Ivica Šute
Recenzija, Prikaz slučaja


In memoriam: Vladimir Košćak (1921.-1991.). Život i djelo (str. 349-354)

Ante Gulin
In memoriam, Nekrolog, Obituarij


In memoriam: Pál Engel (1938.-2001.) (str. 355-358)

Damir Karbić
In memoriam, Nekrolog, Obituarij


Posjeta: 51.478 *