Skoči na glavni sadržaj

Izvorni znanstveni članak

Odnos između osjećaja koherentnosti, dimenzija petofaktorskog modela ličnosti i subjektivnih zdravstvenih ishoda

Igor Kardum
Jasna Hudek-Knežević
Ana Kola


Puni tekst: hrvatski pdf 284 Kb

str. 79-94

preuzimanja: 2.184

citiraj


Sažetak

Na uzorku od 822 odrasla ispitanika ispitan je stupanj preklapanja osjećaja koherentnosti s dimenzijama petofaktorskog modela ličnosti, te mogućnost da se na temelju njega predvide tri mjere subjektivnih zdravstvenih ishoda – čestina respiratornih i nerespiratornih simptoma te opća zabrinutost za zdravlje, ali nakon kontrole efekata demografskih i zdravstvenih varijabli (kronične bolesti, spol, dob i obrazovanje), te nakon kontrole efekata dimenzija petofaktorskog modela ličnosti. Nadalje, ispitana je i medijacijska uloga osjećaja koherentnosti, odnosno u kojoj mjeri on posreduje efekte crta petofaktorskog modela ličnosti na subjektivne zdravstvene ishode.
Dobiveni rezultati pokazuju da se osjećaj koherentnosti umjereno preklapa s pojedinim kombinacijama dimenzija petofaktorskog modela, odnosno da on u određenoj mjeri sadrži i neke dodatne aspekte funkcioniranja koji nisu zastupljeni u petofaktorskom modelu. To potvrđuju i rezultati hijerarhijskih regresijskih analiza, koji pokazuju da nakon kontrole efekata demografskih i zdravstvenih varijabli te dimenzija petofaktorskog modela ličnosti ukupan rezultat na upitniku osjećaja koherentnosti dodatno značajno doprinosi prognozi svih triju mjera subjektivnih zdravstvenih ishoda. Istovrsne analize, u koje su umjesto ukupnog rezultata na upitniku osjećaja koherentnosti uključene sve tri njegove komponente, pokazuju da smislenost dodatno značajno doprinosi prognozi čestine nerespiratornih simptoma i opće zabrinutosti za zdravlje, a razumljivost čestine respiratornih simptoma.
Nadalje, dobiveni rezultati pokazuju da osjećaj koherentnosti značajno posreduje efekte ekstraverzije, savjesnosti, neuroticizma i otvorenosti na sve tri skupine subjektivnih zdravstvenih ishoda, te da od dimenzija petofaktorskog modela samo neuroticizam ima izravan efekt na sva tri ishoda. Dobiveni su rezultati komentirani u kontekstu prethodnih nalaza vezanih uz efekte osjećaja koherentnosti na zdravstvene ishode, te s obzirom na moguću ulogu osjećaja koherentnosti kao karakteristične adaptacije u okviru petofaktorske teorije sustava ličnosti (McCrae i Costa, 1999).

Ključne riječi

osjećaj koherentnosti, petofaktorski model ličnosti, tjelesni simptomi, zabrinutost za zdravlje, kronične bolesti

Hrčak ID:

11842

URI

https://hrcak.srce.hr/11842

Podaci na drugim jezicima: engleski

Posjeta: 3.422 *