Skoči na glavni sadržaj

Izvorni znanstveni članak

Strategije učenja vokabulara u hrvatskome kao inome jeziku

Mihaela Tabak orcid id orcid.org/0000-0001-5341-7844 ; Fakultet prometnih znanosti Sveučilišta u Zagrebu
Antonia Ordulj ; Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Croaticum – Centar za hrvatski kao drugi i strani jezik


Puni tekst: hrvatski pdf 352 Kb

str. 103-121

preuzimanja: 1.543

citiraj


Sažetak

Proces ovladavanja inim jezikom podložan je brojnim utjecajima (materinski jezik, urođena gramatika, spoznajni razvoj). Strategije učenja jezika, pored motivacije i jezične nadarenosti, među važnijim su posebnim utjecajima te su do danas tema brojnih istraživanja, ali i neslaganja stručnjaka. Visoka jezična kompetencija postiže se i upotrebom prikladnih strategija učenja vokabulara. Kako je ovladavanje leksičkom sastavnicom jedan od najvažnijih ciljeva nastave inoga jezika, cilj je ovoga istraživanja ispitati kojim se strategijama učenja vokabulara služe po-laznici nastave hrvatskoga kao inoga jezika na Croaticumu i razlikuje li se uporaba strategija s obzirom na niži i viši stupanj znanja. Ispitanici su ispunjavali prerađeni Upitnik o strategijama učenja vokabulara (Pavičić 2003), demografski upitnik, testove popunjavanja praznina (cloze-testove), a kako bi se dobio što jasniji uvid u korištene strategije učenja vokabulara organiziran je i intervju sa sudionicima istraživanja. Rezultati dobiveni Upitnikom o strategijama učenja vokabulara (Pavičić 2003) ukazuju na to da se ispitanici koriste trima vrstama strategija: strategije formalnoga učenja i vježbanja vokabulara, strategije samopoticajnoga (samoinicijativnoga) nezavisnoga učenja i strategije spontanoga učenja /usvajanja vokabulara. Iako su strategije vrlo važne za razvoj leksičke kompetencije, u hrvatskome kao inome jeziku nisu provedena istraživanja koja bi dala uvid u upotrebu i razvoj učeničkih strategija usvajanja vokabulara pa se očekuje da će rezultati ovoga istraživanja barem djelomice doprinijeti rasvjetljavanju navedene problematike.

Ključne riječi

hrvatski kao ini, strategije učenja vokabulara, verbalni protokoli, međujezični utjecaj, kognitiv-na teorija učenja

Hrčak ID:

140160

URI

https://hrcak.srce.hr/140160

Podaci na drugim jezicima: engleski

Posjeta: 2.258 *