Skoči na glavni sadržaj

Izvorni znanstveni članak

https://doi.org/10.32728/tab.15.2018.11

Modalnost na primjeru korpusnog istraživanja hrvatske i ruske ustavnopravne terminologije

Irena Mikulaco


Puni tekst: hrvatski pdf 969 Kb

str. 167-178

preuzimanja: 883

citiraj


Sažetak

U radu se istražuje modalnost na primjeru korpusnog istraživanja
hrvatske i ruske ustavnopravne terminologije. Posebna pozornost
pridaje se prijevodu modalnih glagola i izraza te nijansama u
značenju. Ovim radom istražila se modalnost koja izražava
deontičku mogućnost (dozvolu) ili nužnost (obvezu) u dva
usporedna pravna teksta: hrvatskoga i ruskog Ustava. Korpus na
kojem je temeljeno istraživanje obuhvatilo je 19 962 riječi. Iscrpnim
istraživanjem modalnosti zaključuje se da se u hrvatskom jeziku
modalnost tretira kao leksička i gramatička kategorija, a u ruskom
jeziku kao pojmovna kategorija. U ruskom jeziku mogućnost i
nužnost izražavaju se leksičkim jedinicama (glagolima: мочь,
хотеть i сметь), predikativima: надо, нужно, можно, нельзя;
modalnim izrazima (может быть; кажется, česticama), i
infinitivnim konstrukcijama, pridjevom должен (обязан) ili
frazemom должно быть (вероятно) (treba biti ili moguće je).
Hrvatski modalni glagoli su: moći, morati, trebati, valjati. Oni su
polifunkcionalni, na primjer: moći (deontičko značenje: dopuštenje
i epistemičko: vjerojatnost), morati (deontičko: obveza/nužnost i
epistemičko: vjerojatnost), trebati (deontičko: obveza/nužnost i
epistemičko: vjerojatnost), valjati (deontičko: obveza/nužnost i
epistemičko: pretpostavka). Smjeti je polumodalan. Nedostaje mu
polifunkcionalnosti i ograničen je na deontičku modalnost –
dopuštenje. Biti dužan modalni je leksem koji izražava deontičku
modalnost: obvezu. Rezultati su prikazani u slikama, na kojima je
prikazana čestotnost i kontekst modalnih glagola te tablicama s
prikazom intenziteta modalnosti. Termini su se izvlačili iz korpusa
u formi potvrdnog i niječnog oblika uz pomoć računalnog programa
AntConc, u različitim kontekstima uporabe modalnih riječi u
odnosu na intenzitet značenja dopuštenje/mogućnost i nužnost/obveza. Odrednice su bile: Cluster Tokens, Concordance
Hits and context of modal verbs.

Ključne riječi

jezik prava, terminologija, modalnost, hrvatski i ruski Ustav

Hrčak ID:

205047

URI

https://hrcak.srce.hr/205047

Posjeta: 1.179 *