Skoči na glavni sadržaj

Izvorni znanstveni članak

https://doi.org/10.32582/aa.59.2.1

Utjecaj onečišćenja okoliša na promjene u staničnom ciklusu hemocita dagnje Mytilus galloprovincialis

Iris Batel ; IRB Centar za istraživanje mora, Rovinj
Maja Fafanđel ; IRB Centar za istraživanje mora, Rovinj
Mirta Smodlaka Tanković ; IRB Centar za istraživanje mora, Rovinj
Ivan Ivetac ; IRB Centar za istraživanje mora, Rovinj
Nevenka Bihari ; IRB Centar za istraživanje mora, Rovinj


Puni tekst: engleski pdf 1.182 Kb

str. 161-171

preuzimanja: 388

citiraj


Sažetak

Onečišćenje okoliša čini mješavina organskih tvari s mogućim učincima na morske organizme koje je potrebno procijeniti u sklopu istraživanja vezanih za utvrđivanje kvalitete okolišnog rizika
za određeno morsko područje. Morska područja odabrana za svrhu ove studije uključuju zaštićeno morsko područje, područje
marikulture, brodogradilište i industrijsko područje. Na temelju profila toksičnosti organskih ekstrakata uzoraka morske vode, navedena su područja razvrstana na nedirnuto morsko područje
(S1), područje niskog antropogenog utjecaja (S2), potencijalno ugroženo područje (S3), odnosno područje visokog antropogenog utjecaja (S4). Mješavine organskih tvari prisutne u uzorcima morske vode prikupljenim na utvrđenim područjima testirane su na sposobnost indukcije oštećenja DNA te učinak na stanični ciklus hemocita dagnje Mytilus galloprovincialis. Kako bi se utvrdile promjene u distribuciji sadržaja DNA tijekom staničnog ciklusa hemocite su analizirane protočnom citometrijom. Organski ekstrakti
morske vode sa S2, S3 i S4 inducirali su povećanje koeficijenta varijacije \(G_2/M\) maksimuma kao i porast u broju stanica u \(G_2/M\) fazi, odražavajući zaustavljanje ciklusa tj. “\(G_2/M\) arrest” uslijed oštećenja DNA. Povećanje u količini oštećenja DNA bilo je popraćeno porastom broja hemocita u \(G_2/M\) fazi. Zaustavljanje staničnog ciklusa u \(G_2/M\) fazi u hemocitima dagnje pokazalo se ovisnim o primijenjenoj dozi organskog ekstrakta morske vode sa mjesta uzorkovanja S3, a ovisnim o vremenu djelovanja ekstakta morske vode sa mjesta S2, S3 i S4. Utvrđena ovisnost o trajanju induciranog zaustavljanje ciklusa u \(G_2/M\) fazi pokazala se karakterističnom za pojedina mjesta uzorkovanja što je posljedica različitih kvantitativnih i kvalitativnih karakteristika samog sastava pojedinih organskih ekstrakata morske vode. Ponovno uspostavljanje zaustavljenog ciklusa u \(G_2/M\) fazi utvrđen je 24 sata nakon primjene organskih ekstrakata morske vode s mjesta S2, odnosno 72 sata nakon primjene organskih ekstrakata morske sa mjesta S3 i S4. Ustanovljen oporavak staničnog ciklusa nakon zaustavljanja pokazao se specifično vezanim uz vrijeme djelovanja i mjesto uzorkovanja, što upućuje na to da je popravak oštećenja DNA moguć do određene razine, ovisno o samome sastavu pojedinih organskih ekstrakata morske vode. Stoga se zaključuje da promjene u staničnom ciklusu hemocita dagnje Mytilus galloprovincialis uzrokovane djelovanjem pojedinih organskih ekstrakata vjerno odražavaju razinu štetnog djelovanja organskih zagađivala u odabranim morskim područjima.

Ključne riječi

organsko onečišćenje, protočna citometrija, DNA oštećenja, zaustavljanje ciklusa u \(G_2/M\) fazi, hemociti, Mytilus galloprovincialis

Hrčak ID:

214910

URI

https://hrcak.srce.hr/214910

Podaci na drugim jezicima: engleski

Posjeta: 1.329 *