Skoči na glavni sadržaj

Izvorni znanstveni članak

KADA GOVORIMO O NACIJI? KRITIČKI OSVRT NA TEORIJE NACIONALIZMA

William Klinger ; Istituto Universitario Europeo Firenze


Puni tekst: talijanski pdf 1.172 Kb

str. 399-420

preuzimanja: 70

citiraj


Sažetak

Prema s uvr em enim teorijama nacija j e zaj ednica koja, da bi stekla
zajamceni politicki l egitimitet, treba predstavljati v eéinu stanovnistva na
odr edenom t eritorij u. Taj uvj et zapravo ima korij en e u romantizm u t e
utj ecaj u d emokratizacij e u politici.
Ovaj esej postavlja pitanj e valjanosti ov e politicke koncepcij e u
proucavanj u povij esti nacionalizma i predlaze izmj en u t erminologij e.
Nacija je grupa lj udi koja j e svj esna da j est (ili z eli p estati) l egitimno
politicko tij elo koj e predstavlja t eritorijalnu d davu. Na taj nacin
mozemo slij editi put formiranja nacionalnih pitanja, poc ev od
predstavnika politickih instit ucija d dave iz koj e oni potj ec u, a n e od
narodnih masa koj e ih u najbolj em sl ucaj u trpe.

Ključne riječi

Hrčak ID:

137674

URI

https://hrcak.srce.hr/137674

Podaci na drugim jezicima: talijanski

Posjeta: 255 *