Skoči na glavni sadržaj

Izvorni znanstveni članak

KVALITETA MESA LUBINA TIJEKOM POHRANE NA LEDU

Krunoslav Bojanić ; Veterinarski fakultet Sveučilišta u Zagrebu
Lidija Kozačinski ; Veterinarski fakultet Sveučilišta u Zagrebu
Ivana Filipović ; Veterinarski fakultet Sveučilišta u Zagrebu
Nevijo Zdolec ; Veterinarski fakultet Sveučilišta u Zagrebu
Bela Njari ; Veterinarski fakultet Sveučilišta u Zagrebu


Puni tekst: hrvatski pdf 278 Kb

str. 45-50

preuzimanja: 1.479

citiraj

Puni tekst: engleski pdf 159 Kb

str. 74-80

preuzimanja: 1.369

citiraj


Sažetak

Cilj ovog rada bio je odrediti održivost mesa lubina
tijekom njegove pohrane na ledu u trajanju od 12 dana
pracenjem senzornih, fizikalno-kemijskih i mikrobioloških
parametara kakvoce i higijenske ispravnosti. U tu je svrhu
pretraženo 30 lubina 2., 4., 6., 9. i 12. dana pohrane
na ledu na 3º C. Senzorna ocjena kvalitete ocijenjena je
Quality Index Method testom (QIM) izra!enom za lubina,
Dicentrarchus labrax (Icelandic Fisheries Laboratories) i
Market testom. Uzorci ribe su pretraženi na ukupni broj
aerobnih mezofilnih bakterija, psihrotrofnih bakterija i
Pseudomonas spp. Tako!er su mjerene vrijednosti pH
i kolicina amonijaka. Kolicina amonijaka povecavala
se tijekom pohrane ribe i tako pratila promjenu njezinih
senzornih svojstava, te su uzorci ribe na kraju našeg
istraživanja s 16,1 mg% amonijaka, ocijenjeni kao riba
ugrožena od kvarenja. Usporedo s porastom odstupanja
od svojstvenoga izgleda i mirisa svježega lubina rastao je
i broj psihrotrofnih bakterija i Pseudomonas spp.

Ključne riječi

Meso lubina; kvaliteta; održivost

Hrčak ID:

51839

URI

https://hrcak.srce.hr/51839

Datum izdavanja:

26.2.2009.

Podaci na drugim jezicima: engleski

Posjeta: 3.681 *