Skoči na glavni sadržaj

Pregledni rad

UTJECAJ PSEUDOFAKTORSKE MOTIVIRANOSTI NA KVALITETU USLUGE U ŠKOLSKOM MENADŽMENTU

Dinko Jukić orcid id orcid.org/0000-0002-5595-4245 ; Trgovačka i komercijalna škola „Davor Milas“ Osijek, doktorand Ekonomskog fakulteta u Osijeku
Božica Dunković ; Agencija za razvoj Osječko-baranjske županije, doktorand Ekonomskog fakulteta u Osijeku


Puni tekst: hrvatski pdf 171 Kb

str. 97-111

preuzimanja: 1.157

citiraj


Sažetak

Prema suvremenom konceptu socijalne validacije pseudofaktorska motiviranost
koja se temelji na postavkama Herzbergove dvofaktorske teorije u školskom menadžmentu
može kulminirati neadekvatnom uslugom i slabom kvalitetom. Ključan činitelj upravo je
strateški menadžment koji mora poštivati počela KM, odnosno komparacije hijerarhije
potreba i hijerarhije vrijednosti.U radu se ukazuje na zastarjelost Maslowljeve hijerarhije
potreba kao i Herzbergove dvofaktorske teorije koja je proizašla iz potonje. Predlažu se moderniji
pristupi koji se koriste u neuromarketingu: limbički koncept te fenomenloški pristup
percepcije. Sukladno zadovoljenju zaposlenika, ali i teoriji jednakosti kao i odrednicama
Melerovog neprofi tnog marketinga, prednost se daje pravilno motiviranom zaposleniku.
Zadovoljan davatelj usluge posredno utječe na marketabilnost i profi tabilnost organizacije,
a prema počelima lateralnog marketinga on je ujedno i “promotor” usluge. Krajnji
korisnik usluge u školskom menadžmentu mora biti zadovoljen i na emotivnoj razini, a
ona se ostvaruje kroz principe koncepta SERVQUAL. Susretljivost i poistovjećivanje davatelja
usluga polazi od koncepta zadovoljenja, a ono pak od Kotlerove prizme unutrašnjeg,
vanjskog i interaktivnog marketinga. Nadilaženje pseudomotiviranosti ostvaruje se temeljnom
divizijom kompleksa individualnog nasuprot kolektivnog znanja. Ostvarivši takav
suvremen pristup, neprofi tna organizacija nadilazi defi niciju i postaje markentabilna, profi
tabilna i prepoznata po kvalitetnim uslugama.

Ključne riječi

motiviranost; usluga; zaposlenici; školski menadžment

Hrčak ID:

60995

URI

https://hrcak.srce.hr/60995

Datum izdavanja:

30.6.2010.

Podaci na drugim jezicima: engleski

Posjeta: 2.174 *