Skoči na glavni sadržaj
Oznaka časopisa u Hrčku

Croatica et Slavica Iadertina

logo Croatica et Slavica Iadertina
 • Status u Hrčku: aktivan
 • ISSN 1845-6839 (Tisak)
  ISSN 1849-0131 (Online)
 • UDK: 81+82
  DOI: https://doi.org/10.15291/csi
 • Kontakt: Sveučilište u Zadru, Odjel za kroatistiku i Odjel za rusistiku, Obala kralja Petra Krešimira IV, 2, 23000 Zadar, Hrvatska / Croatia. Tel. +385-(0)23-200-503.

  E-mail glavne urednice (Rafaela Božić): rbozic@unizd.hr
  E-mail tajnice (Eugenija Ćuto): csi.unizd@gmail.com
  E-mail urednice u Hrčku (Marina Radčenko): radcenko@unizd.hr

  Uredništvo / Editorial Board
  Rafaela Božić (University of Zadar, HR)
  Josip Galić (Old Church Slavonic Institute, Zagreb, HR)
  Miranda Levanat-Peričić (Sveučilište u Zadru, HR)
  Josip Miletić (University of Zadar, HR)
  Ante Periša (University of Zadar, HR)
  Krystyna Pieniążek-Marković (Adam Mickiewicz University, Poznań, PL)
  Larisa Raciburskaja (I. I. Lobachevsky University, Nizhny Novgorod, RU)
  Marina Radčenko (University of Zadar, HR)
  Ljudmila Vasiljeva (Ivan Franko University, Lviv, UA)

  Znanstveni savjet / Scientific Advisory Board
  Maciej Czerwiński (Jagiellonian University, Krakow, PL)
  Adnan Čirgić (Faculty for Montenegrin Language and Literature, Cetinje, ME)
  Mislav Ježić (Croatian Academy of Sciences and Arts, Zagreb, HR)
  Francisco Javier Juez Gálvez (Universidad Complutense de Madrid, ES)
  Karel Jirásek (Charles University in Prague, CZ)
  Andrea Zorka Kinda-Berlaković (University of Vienna, AT)
  Polina Korolkova (Russian State University, Moscow, RU)
  Josip Lisac (Croatian Academy of Sciences and Arts Zagreb, HR)
  Ivan Lupić (University of Rijeka, HR)
  Dubravka Oraić Tolić (Croatian Academy of Sciences and Arts, Zagreb, HR)
  Boris Orekhov (Higher School of Economis, Moscow, RU)
  Marina Urtminceva (I. I. Lobachevsky University, Nizhny Novgorod, RU)
  Josip Užarević (Croatian Academy of Sciences and Arts Zagreb, HR)
 • Email: csi.unizd@gmail.com
 • URL: https://morepress.unizd.hr/journals/index.php/csi/index
 • Izdavač:
  Sveučilište u Zadru
  Mihovila Pavlinovića 1, 23000 Zadar
  https://www.unizd.hr/
  info@unizd.hr
 • Upute za autore
 • Upute recenzentima
 • Impressum
 • Dokument o izdavačkoj etici i znanstvenoj čestitosti
 • Urednički odbor

Croatica et Slavica Iadertina znanstveni je časopis Odjela za kroatistiku i Odjela za rusistiku Sveučilišta u Zadru s međunarodnim uredništvom i znanstvenim savjetom, a financira se uz potporu Ministarstva znanosti i obrazovanja Republike Hrvatske. Časopis je pokrenut je 2005. godine kao godišnjak. Od 2011. godine izlazi u dva sveska godišnje u tiskanome i elektroničkome obliku. Elektroničke verzije obaju svezaka objavljuju se najkasnije u prosincu kalendarske godine na koju se broj odnosi. Časopis isključivo objavljuje prethodno neobjavljene radove. Namijenjen je diseminaciji novih rezultata kroatističkih i slavističkih istraživanja, ali objavljuje i rezultate istraživanja iz drugih humanističkih disciplina ukoliko se procijeni da ona kroatistiku i slavistiku potiču na interdisciplinarnost te na teorijske i metodološke inovacije. Uz istraživačke članke, koji se objavljuju u kategorijama izvorni znanstveni članak, prethodno priopćenje, pregledni članak ili stručni članak, časopis objavljuje i kritička izdanja kraćih nepoznatih ili neobjavljivanih vrela koja književnoj historiografiji nameću nova istraživačka pitanja te kritičke prikaze važnih monografija, novih brojeva serijskih publikacija, znanstvenih skupova i mrežnih istraživačkih alata, ali i manji broj prigodnih članaka. Osim na Hrčku, časopis se u elektroničkome obliku objavljuje i na Mrežnoj izdavačkoj platformi Sveučilišta u Zadru: https://morepress.unizd.hr/journals/csi. Članci se isključivo zaprimaju u elektroničkome obliku slanjem na adresu: csi.unizd@gmail.com. Autorima se ne naplaćuje objava rada. Honorari se ne isplaćuju ni autorima ni recenzentima. Obveze autora, uredništva i recenzenata temelje se na COPE-ovim smjernicama (https://publicationethics.org i https://publicationethics.org/files/u2/Best_Practice.pdf). Sa zaprimljenim prilozima postupa se povjerljivo. Prilozi se pri zaprimanju anonimiziraju kako bi se osiguralo potpuno nepristrano uredničko vrednovanje na temelju sadržaja. Odluku o pokretanju recenzentskoga postupka i izboru recenzenata donosi Uredništvo nakon uvida u prethodno anonimiziran rukopis. Uredništvo zadržava pravo da bez pokretanja recenzentskoga postupka uz pisano obrazloženje odbije rukopise koji su istraživački manjkavi ili im sadržaj nije povezan s djelokrugom časopisa. Odluku o objavljivanju istraživačkih radova i njihovoj kategorizaciji donosi Uredništvo nakon dviju pozitivnih izvanjskih dvostruko slijepih recenzija. Za rukopise koji u prvome krugu recenzija dobiju jednu pozitivnu i jednu negativnu recenziju traži se mišljenje trećega recenzenta. Autorima se omogućuje uvid u anonimizirane recenzije. Časopis se referira u Linguistic Bibliography, Bibliography of Slavic Linguistics, Humanities International Index, Humanities Source Ultimate i European Reference Index for the Humanities and the Social Sciences (ERIH PLUS). Nacionalno vijeće za znanost, visoko obrazovanje i tehnološki razvoj časopis je kategoriziralo kao A1 časopis u području humanističkih znanosti (NN 72/2019).

 • Recenzija: vanjske recenzije, podjednako tuzemna i inozemna, samo znanstveni i stručni radovi, dvostruko slijepa, dvostruka
 • Prva godina izlaženja: 2005.
 • Učestalost izlaženja: 2
 • Područja pokrivanja: Književnost, Filologija, Humanističke znanosti
 • Uključen u Hrčak: 11.10.2007.
 • Prava korištenja: Croatica et Slavica Iadertina podržava DOAJ načela otvorenoga pristupa. Časopis autorima ne naplaćuje objavu radova. Autori zadržavaju autorska prava nad svojim radom i pravo na objavljivanje bez ograničenja. Korisnici smiju besplatno i bez odgode čitati, preuzimati, kopirati, distribuirati, tiskati, pretraživati ili stavljati poveznice na materijal te ga mijenjati ili koristiti na druge zakonite načine, uz obavezno citiranje izvornika, sukladno CC BY 4.0 licenci. Zahtjevi za pretplatu na tiskani oblik časopisa šalju se na adresu izdavastvo@unizd.hr