Skoči na glavni sadržaj

Croatica et Slavica Iadertina , Vol. 17 No. 1, 2021.

  • Datum izdavanja: 07.12.2021.
  • Objavljen na Hrčku: 11.01.2022.

Sadržaj

Puni tekst

BIBLIOGRAFIJA RADOVA VLADIMIRA SKRAČIĆA (str. 11-19)

Ante Jurić
Stručni rad


PREZIME KAO ODRAZ VIŠESTRUKIH ULOGA (str. 21-51)

Barbara Vodanović
Izvorni znanstveni članak


O IMENOVANJU, SEMIOZI I TOPONIMIJI (str. 53-67)

Mislava Bertoša
Izvorni znanstveni članak


GRČKI I LATINSKI FRAZEMI S TOPONIMSKOM I ETNONIMSKOM SASTAVNICOM (str. 105-137)

Anita Bartulović, Linda Mijić
Izvorni znanstveni članak


JUČER ZLOSELA, DANAS PIROVAC: BILJEŠKE O POSTANKU NASELJA I NJEGOVIM IMENIMA (str. 139-155)

Kristijan Juran
Izvorni znanstveni članak


IME MARTIN U HRVATSKOJ OJKONIMIJI (str. 157-181)

Anđela Frančić
Izvorni znanstveni članak


DIJALEKTNE PROMJENE U GOVORU BETINE NA PRIMJERU TERMINOLOGIJE MASLINARSTVA (str. 183-201)

Ivana Škevin Rajko
Izvorni znanstveni članak


NEKOLIKO EPIGRAFSKIH CRTICA IZ DALMACIJE (str. 203-219)

Anamarija Kurilić
Izvorni znanstveni članak


ISTRIOTSKI GOVOR ŠIŠANA IZMEĐU PROŠLOSTI I BUDUĆNOSTI (str. 221-233)

Barbara Buršić Giudici, Alberto Giudici
Prethodno priopćenje


POGLED U TOPONIMIJU OPĆINE JANJINA (str. 235-277)

Antonija Prišlić, Domagoj Vidović
Izvorni znanstveni članak


CAPARIN ‘ČIOPA’ (str. 279-301)

Nikola Vuletić, Hrvoje Bazina
Izvorni znanstveni članak


ONDE MORTE E CICATRICI: LA STORIA, LA CULTURA E LA LINGUA (str. 303-337)

Franco Crevatin
Izvorni znanstveni članak


APOSTOLI SV. FILIP I SV. JAKOV MLAĐI U HRVATSKOJ HAGIONIMIJI I ANTROPONIMIJI (str. 339-355)

Helena Dragić
Izvorni znanstveni članak


ŠETNJA ZAMIŠLJENIM GROBLJEM KALIMAHOVI EPITAFI I HRVATSKI PRIJEVODI (str. 357-375)

Milenko Lončar
Prethodno priopćenje


SLOVENSKO NAREČNO JERAJ ‘GAVUN, ATHERINA’ (str. 377-387)

Metka Furlan
Izvorni znanstveni članak


IN MEMORIAM (str. 391-411)


In memoriam, Nekrolog, Obituarij


PRIKAZI (str. 415-435)


Recenzija, Prikaz slučaja


Posjeta: 5.895 *