Skip to the main content

Other

17β-estradiol u goveđem mesu, mlijeku i krvi: Fiziološke razine i zlouporaba u stočarskoj proizvodnji

doc. Jelka Pleadin ; za analitičku kemiju, Hrvatski veterinarski institut, Savska cesta 143, Zagreb
Nina Perši ; za analitičku kemiju, Hrvatski veterinarski institut, Savska cesta 143, Zagreb
Ana Vulić ; za analitičku kemiju, Hrvatski veterinarski institut, Savska cesta 143, Zagreb
prof. Nada Vahčić ; Prehrambeno-biotehnološki fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Pierottijeva 6, Zagreb


Full text: croatian pdf 182 Kb

page 44-49

downloads: 405

cite

Full text: english pdf 182 Kb

page 49-49

downloads: 339

cite

Full text: german pdf 182 Kb

page 49-49

downloads: 414

cite

Full text: italian pdf 182 Kb

page 49-49

downloads: 295

cite


Abstract

Sažetak
17β-Estradiol je spolni hormon endokrinog sustava prisutan u biološkom materijalu farmskih životinja. U analizama rezidua i detekciji
zlouporabe u anaboličke svrhe, s obzirom da se njegovom uporabom ostvaruju veći proizvodni prinosi u stočarskoj industriji, nužno
je poznavanje fizioloških razina ovog hormona u različitim tkivima i tekućinama životinja te proizvodima životinjskog podrijetla
namijenjenih ljudskoj prehrani. U ovom istraživanju, primjenom validirane ELISA metode, određivane su koncentracije 17β-estradiola
u mesu, neprerađenom mlijeku i plazmi negravidnih krava (n=50) iz različitih uzgoja, pasminskog sastava Holstein Friesian i Simmental,
uzorkovanih sa više farmi i klaonica u Republici Hrvatskoj. Utvrđene srednje vrijednosti 17β-estradiola (±SD) iznosile su u mesu
13±5 ng/kg, neprerađenom mlijeku 19±13 ng/L te 21±11 ng/L u plazmi, a statistički značajne razlike (p<0,05) po analiziranim skupinama
uzoraka nisu utvrđene. Kako u promatranom uzorku nisu utvrđene razine 17β-estradiola veće od ranije objavljenih za netretirane
životinje, iste se mogu smatrati fiziološkim razinama ovog hormona u mesu, mlijeku i krvi negravidnih krava, isključujući pri tom
mogućnost zlouporabe ove tvari u anaboličke svrhe i čineći unos ovog hormona u ljudi putem mesa i mlijeka zanemarivim.

Keywords

17β-estradiol; meso; mlijeko; plazma; fiziološke razine; tvari s anaboličkim učinkom

Hrčak ID:

100149

URI

https://hrcak.srce.hr/100149

Publication date:

15.2.2013.

Article data in other languages: english german italian

Visits: 2.399 *