Skip to the main content

Professional paper

UPRAVLJANJE I RASPOLAGANJE NEKRETNINAMA U VLASNIŠTVU JEDINICE LOKALNE SAMOUPRAVE

Željko Sudarić ; Veleučilište „Lavoslav Ružička“ u Vukovaru, Republika Hrvatska
Sanja Gongeta ; Veleučilište „Lavoslav Ružička“ u Vukovaru, Republika Hrvatska
Marina Šimić Karaula orcid id orcid.org/0000-0002-1785-9597


Full text: croatian pdf 387 Kb

page 85-94

downloads: 113

cite


Abstract

Dugi niz godina jedinice lokalne samouprave nisu pridavale veliku pozornost nekretninama u svome vlasništvu, ali na svu sreću to se polako mijenja. Provođenjem i donošenjem Izvješća o obavljenoj reviziji učinkovitosti upravljanja i raspolaganja nekretninama jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave za razdoblje 2012. do 2014. godina, od ožujka 2016. godine, koje je donio Državni ured za reviziju, donošenjem Zakona o upravljanju državnom imovinom (Službeni glasnik Narodne novine (NN) 52/18), te Strategije upravljanja državnom imovinom za razdoblje 2019.-2025. ( Službeni glasnik NN 96/19), učinjen je jedan veliki pomak i u samom upravljanju i raspolaganju nekretninama koje se nalaze u vlasništvu jedinica lokalne samouprave (u daljnjem tekstu: JLS). Kada govorimo o pojmu imovina moramo naglasiti da se u ovom radu fokusira samo na nekretnine (zemljišta, poslovni prostori, stanovi), kao najvrjedniji pojavni oblik nefinancijske imovine.
Također, veliki napredak u odnosu na raspolaganje nekretninama je učinjen i donošenjem Zakona o procjeni vrijednosti nekretnina (Službeni glasnik NN 96/19), jer se njime konačno na jedinstven način uredio način izrade procjene tržišne vrijednosti nekretnina. Tema učinkovitosti upravljanja i raspolaganja nekretninama u vlasništvu JLS sve više zaokuplja interes čelnika tih jedinica, njihovih zaposlenika, javnosti, znanstvene zajednice, a posebno lokalne ekonomske zajednice. Učinkovito gospodarenje nekretninama u lokalnoj jedinici ima direktan odraz na stvaranje boljeg i kvalitetnijeg života lokalnog stanovništva, te veći interes potencijalnih investitora. U ovome radu će se staviti naglasak na odgovornost JLS da nekretninama u svome vlasništvu pristupa odgovorno na način da se u svakom trenutku zna: koliko JLS ima nekretnina, koliko one vrijede, koliko se na iste troši, koliko donose prihoda, te tko ih i pod kojim uvjetima koristi. Sve navedeno je potrebno da bi se dobile što kvalitetnije informacije potrebne za donošenje odluka koje su važne za lokalni ekonomski razvoj, a samim time i kod pripreme strateških planova upravljanja i raspolaganja nekretninama.

Keywords

jedinica lokalne samouprave, upravljanje, raspolaganje, nekretnine, ekonomski razvoj.

Hrčak ID:

268131

URI

https://hrcak.srce.hr/268131

Visits: 370 *