Skip to the main content

Professional paper

Novela Zakona o općem upravnom postupku

Milan Stipić, dipl.iur.


Full text: croatian pdf 179 Kb

page 7-26

downloads: 337

cite


Abstract

Prvu novelu Zakona o općem upravnom postupku Hrvatski je sabor usvojio na sjednici 1. listopada 2021. Izmjene i dopuna dolaze nakon punih 11 godina primjene, bez intervencije u izvorni tekst Zakona, što je prilog tvrdnji o relativnoj stabilnosti pravnih normi koje su od utjecaja na djelovanje javne uprave, pojedinaca i pravnih osoba. Cilj je ovog rada, uz određenu sistematiku prikazati o kojima se to pitanjima radi. Izmjene do kojih je došlo uvjetovane su s najmanje dva razloga. Zakon o općem upravnom postupku bilo je potrebno prije svega usuglasiti sa Zakonom o sustavu državne uprave, a i drugim zakonima i drugo, normativno prilagoditi napretku u primjeni informacijskokomunikacijske tehnologije u svim fazama upravnog postupaka kako bi se taj postupak, u interesu obveznika primjene pravila upravnog postupka i stranaka učinio jednostavnijim i bržim, u konačnici i jeftinijim. Pored toga, u radu se objašnjava: položaj životnog partnera u vezi s obveznim izuzećem u postupku i uskrata svjedočenja i odgovora na pojedina pitanja, nadležnost tijela državne uprave pri osiguranju dokaza prije pokretanja postupka, obvezno uvođenje osobnog identifikacijskog broja u podnescima i upravnom aktima, izdavanje potvrde izvršnosti, izvješćivanje o rješavanju o upravnim stvarima te su prikazane provedene izmjene uvođenjem kvalificiranog potpisa službene osobe i kvalificiranog elektroničkog pečata. Uz pojedine izmjene zakonskih odredaba, u obrazloženju je dan širi kontekst, sve sa svrhom boljeg razumijevanja i povezivanja u cjelinu pitanja koja se uređuju na nov način Zakonom o izmjenama i dopuni Zakona o općem upravnom postupku. Valja reći i to, da zakonodavac u ovim izmjenama nije obuhvatio sva pitanja na koje je kroz određene publikacije i različite oblike izobrazbe, ukazivano iz redova stručne javnosti.

Keywords

nadležnost, tijela državne uprave, izuzeće, potvrda izvršnosti, elektronička komunikacija, osobni identifikacijski broj, izvješćivanje

Hrčak ID:

281146

URI

https://hrcak.srce.hr/281146

Visits: 448 *