Skoči na glavni sadržaj

FIP - Financije i pravo , Vol. 9 No. 2, 2021.

  • Datum izdavanja: 20.12.2021.
  • Objavljen na Hrčku: 09.08.2022.

Sadržaj

Puni tekst

Novela Zakona o općem upravnom postupku (str. 7-26)

Milan Stipić, dipl.iur.
Stručni rad


Metodološka podloga kvantifikacije socio-ekonomskih koristi u analizi troškova i koristi investicijskih projekata (str. 27-40)

doc.dr.sc. Aljoša Šestanović, David Furlan, struč.spec.oec.
Stručni rad


Analiza eksterne okoline kroz analizu nacionalnih kultura (str. 41-64)

mr.sc. Ratka Jurković, Petra Mlinar, Dora Mlinar
Stručni rad


Doprinos matematičkog modeliranja upravljanju projektima (str. 65-78)

Dražen Pavlić, dipl.ing.math.
Pregledni rad


Specifičnosti proračunskog računovodstva na primjeru Ministarstva za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku (str. 79-104)

mr.sc. Ljiljana Skendrović, Jasminka Alpeza, bacc.oec.
Stručni rad


Forma i sadržaj tužbe u parničnom postupku (str. 141-162)

Tina Matić, mag.iur.
Stručni rad


Posjeta: 1.303 *