Skip to the main content

Original scientific paper

Prikaz i ocjena fitosanitarnog sustava u tvrtkama ovlaštenim za tretiranje i označavanje drvenog materijala za pakiranje u međunarodnom prometu

Vladimir Jambreković ; Šumarski fakultet Sveučilišta u Zagrebu
Radovan Despot ; Šumarski fakultet Sveučilišta u Zagrebu
Marin Hasan ; Šumarski fakultet Sveučilišta u Zagrebu


Full text: croatian pdf 1.044 Kb

page 125-143

downloads: 1.752

cite


Abstract

Zbog mogućnosti prijenosa karantenskih štetnika daleko od svojih uobičajenih areala, pod okriljem Svjetske trgovinske organizacije WTO (World Trade Organisation) i Svjetske organizacije za hranu i poljoprivredu FAO (Food and Agriculture Organisation), izrađen je i prihvaćen Međunarod ni standard ISPM 15. Njime su predviđeni postupci tretiranja drvene ambalaže u međunarodnom prometu primjenom kojih se smanjuje rizik od unošenja i/ili širenja karantenskih štetnih organizama putem navedenog materijala. Donošenjem Pravilnika o fitosanitarnim zahtjevima kojima mora udovoljavati drve ni materijal za pakiranje u međunarodnom prometu (NN 14/06), Repu blika Hrvatska je također usvojila standard ISPM 15 u svoje za konodavstvo. Tijekom petogodišnjih aktivnosti fitosanitarni sustav je ustrojen, a 84 tvrtke su ovlaštene za samostalno provođenje toplinskog tretiranja (HT) i označavanja dr venog materijala za pakiranje. Tvrtke su dobro distribuirane po cijeloj Hrvatskoj, što omogućuje hrvatskom gospodarstvu neometani međunarodni pro-met roba. Tijekom fitosanitarnog pregleda u 67 ovlaštenih tvrtki ustanovljeno je da sve tvrtke pravilno provode toplinske tretmane, dok se glavni problemi javljaju u izradi Priručnika ovlaštene tvrtke, sljedivom vođenju dokumentacije, održavanju i ovjeravanju mjerne opreme te označavanju drvenog materijala za pakiranje u međunarodnom prometu. Uočeni nedostaci su uglavnom internog karaktera te do sada nisu uzrokovali negativne učinke u međunarodnom prometu. Slijedom zapisnika fitosanitarnog pregleda tvrtke su dužne do sljedećeg pregleda otkloniti uočene nedostatke.

Keywords

drveni materijal za paki ranje, fitosanitarni pregled, fitosanitarni sustav, ISPM 15, označavanje, toplinski tretman (HT)

Hrčak ID:

56995

URI

https://hrcak.srce.hr/56995

Article data in other languages: english

Visits: 2.332 *