Skip to the main content

Review article

RJEŠENJE KANALIZACIJE NASELJA

Gordana Polančec ; Josip Juraj Strossmayer University of Osijek, Faculty of Civil Engineering, Osijek, Croatia
Marija Šperac orcid id orcid.org/0000-0003-1449-2256 ; Josip Juraj Strossmayer University of Osijek, Faculty of Civil Engineering, Osijek, Croatia


Full text: croatian pdf 1.351 Kb

page 89-100

downloads: 7.683

cite


Abstract

U idejnom rješenju kanalizacijskog sustava sanitarno-fekalnih otpadnih voda naselja Duzluk predložena su i razmatrana tri moguća varijantna rješenja i za svaku varijantu napravljena je procjena troškova izgradnje te tehnička valorizacija rješenja. Nakon provedene analize razrađenih varijantnih rješenja sanitarno-fekalne kanalizacije naselja Duzluk, kao tehnički najprihvatljivija a ekonomski najisplativija, odabrana je varijanta 1, odnosno izgradnja razdjelne kanalizacije sanitarno-fekalnih otpadnih voda naselja Duzluk s tlačnim kanalizacijskim priključkom na kanalizacijski sustav Orahovice. Okosnicu kanalizacijske mreže naselja Duzluk čini glavni gravitacijski kolektor K.1. duljine cca 1.700 m koji je recipijent ostalih kolektora i sekundarne mreže naselja, ukupne duljine cca 3.500 m. Sakupljene sanitarno-fekalne otpadne vode naselja Duzluk transportirat će se glavnom tlačnom stanicom i međumjesnim tlačnim cjevovodom duljine cca 1.350 m do kanalizacijske mreže Orahovice, u pravcu budućeg uređaja za pročišćavanje otpadnih voda.

Keywords

idejni projekt, kanalizacija naselja, troškovi izgradnje

Hrčak ID:

67479

URI

https://hrcak.srce.hr/67479

Visits: 8.423 *