Skoči na glavni sadržaj
  • Datum izdavanja: 24.05.2011.
  • Objavljen na Hrčku: 24.05.2011.

Sadržaj

Puni tekst

ČELIČNI PLOŠNI ELEMENTI OPTEREĆENI U SVOJOJ RAVNINI: FAKTORI IZBOČIVANJA (str. 1-19)

Mladen Bulić, Mehmed Čaušević
Pregledni rad


MODELIRANJE I PRORAČUN PRIKLJUČAKA U SPREGNUTIM KONSTRUKCIJAMA (str. 20-29)

Andrea Abičić, Damir Markulak, Ivan Radić
Pregledni rad


UTJECAJ EKSCENTRICITETA NA NOSIVOST PRIKLJUČKA ČELIČNIH REŠETKI (str. 30-37)

Sanja Junušić, Jasmina Topić, Aleksandar Jurić
Pregledni rad


GLAVNI PROJEKT TRGOVAČKOG CENTRA „PORTANOVA“ U OSIJEKU: BETONSKI DIJELOVI GRAĐEVINE (str. 38-66)

Ivan Ivandić, Tomislav Lovrić, Alen Harapin
Pregledni rad


IDEJNO RJEŠENJE DENIVELACIJE SLAVONSKE AVENIJE U ZAGREBU (str. 67-79)

Kazimir Rehlicki, Sanja Dimter
Pregledni rad


PRORAČUN KRANSKIH NOSAČA PREMA EUROKOD NORMAMA (str. 80-88)

Mario Joketović, Ivan Radic, Damir Markulak
Pregledni rad


RJEŠENJE KANALIZACIJE NASELJA (str. 89-100)

Gordana Polančec, Marija Šperac
Pregledni rad


ODREĐIVANJE TIJEKA OSLOBAĐANJA TOPLINE HIDRATACIJE U BETONU (str. 101-109)

Ivan Gabrijel, Jure Barbalić
Pregledni rad


UTJECAJ RASPOREDA LEŽAJEVA NA NAPREZANJA RASPONSKOGA SKLOPA PLOČASTOG MOSTA (str. 110-125)

Tea Juzbašić, Juraj Popović, Hrvoje Draganić
Pregledni rad


PRIMJENA THOMSONOVOG PRELJEVA U MJERENJU PROTOKA U KANALIZACIJI (str. 126-138)

Igor Dundović, Lidija Tadić
Pregledni rad


Posjeta: 43.597 *