Skip to the main content

Original scientific paper

FONOLOGIJA NOVOŠTOKAVSKOGA IKAVSKOG DIJALEKTA

Josip Lisac ; Sveučilište u Zadru


Full text: croatian pdf 493 Kb

page 173-180

downloads: 1.471

cite


Abstract

Obrađuje se prostiranje novoštokavskoga ikavskog dijalekta i njegove glavne fonološke značajke. U vokalizmu riječ je o ikavskom refleksu jata, o ponekom primjeru vokalizacije poluglasa u slabu položaju i prijelaza prednjega nazala u a, o prijelazu ra u re, o vokalnim redukcijama i o djelovanju nazala. Iz konsonantizma obrađeni su refleksi praslavenskoga ď, šćakavizmi odnosno štakavizmi, gubljenje h i f, postojanje з, gubljenje zvučnosti na kraju riječi, prijelaz ž u r, nedosljednost nove jotacije, prijelaz lj u j, prijelaz dočetnoga l u o ili a, prijelaz dočetnoga m u n u nastavcima i u nepromjenjivim riječima, cakavizam. U inače novoštokavskoj akcentuaciji obrađuju se primjeri čuvanja starih silaznih akcenata izvan prvoga sloga, čuvanje akuta ponegdje, dosljednost prijelaza akcenata na proklitiku i čuvanje nenaglašenih duljina. Dodaju se i napomene o genezi toga dijalekta. Na kraju se daje najglavnija literatura.

Keywords

fonologija, novoštokavski ikavski dijalekt

Hrčak ID:

68754

URI

https://hrcak.srce.hr/68754

Visits: 2.254 *