Skoči na glavni sadržaj
  • Datum izdavanja: 10.12.2003.
  • Objavljen na Hrčku: 10.06.2011.

Sadržaj

Puni tekst

GRAMATIČKE ODREDNICE U RJEČNIKU HRVATSKO-TALIJANSKOM (1901) (str. 9-20)

Željka Brlobaš
Izvorni znanstveni članak


NAGLASAK NA PROKLITICI (str. 21-31)

Helena Delaš
Izvorni znanstveni članak


FONOLOŠKI SUSTAV GOVORA ZLARINA (str. 33-47)

Martina Đidara
Izvorni znanstveni članak


JEZIK U GRAMATIKAMA JUŽNIH HRVATSKIH PROSTORA 17. i 18. ST. (str. 65-86)

Darija Gabrić-Bagarić
Izvorni znanstveni članak


NAZIVLJE RAČUNALNIH MREŽA (str. 87-101)

Antun Halonja, Milica Mihaljević
Izvorni znanstveni članak


JEZIČNE ZNAČAJKE I LEKSIKOGRAFSKA OBRADA FRA IVANOVE FILOMENE IZ XVII. STOLJEĆA (str. 131-155)

Amir Kapetanović
Izvorni znanstveni članak


IZMEĐU ATRIBUTNE I PREDIKATNE POSVOJNOSTI (str. 157-171)

Branko Kuna
Izvorni znanstveni članak


FONOLOGIJA NOVOŠTOKAVSKOGA IKAVSKOG DIJALEKTA (str. 173-180)

Josip Lisac
Izvorni znanstveni članak


NEOBJAVLJENI DIJELOVI TAKOZVANOG MARULIĆEVA MOLITVENIKA (str. 181-209)

Dragica Malić
Izvorni znanstveni članak


SUBJEKTNI I PREDIKATNI NOMINATIV (str. 211-223)

Mirko Peti
Izvorni znanstveni članak


ETIMOLOŠKI PRINOSI (27-35) (str. 225-258)

Valentin Putanec
Izvorni znanstveni članak


MORFOSTINTAKTIČKA OBILJEŽJA DATIVNIH IZRAZA UZ GLAGOLE KRETANJA (str. 259-273)

Vlasta Rišner
Izvorni znanstveni članak


O PRIJEVODU PSALTIRA IZ PARIŠKOG ZBORNIKA SLAVE 73 (str. 275-292)

Marinka Šimić
Izvorni znanstveni članak


ADAPTACIJE GERMANIZAMA U ILOČKOM GOVORU (str. 293-323)

Barbara Štebih
Izvorni znanstveni članak


KALKOVI NJEMAČKOGA PODRIJETLA U HRVATSKOME I U NEKIM DRUGIM SLAVENSKIM JEZICIMA (str. 325-338)

Marija Turk, Dubravka Sesar
Izvorni znanstveni članak


FITONIMIJA U PARČIĆEVU RJEČNIKU HRVATSKO-TALIJANSKOME IZ 1901. (str. 339-353)

Nada Vajs
Izvorni znanstveni članak


JETRA – IMENICA ŽENSKOG ILI SREDNJEG RODA? (str. 355-362)

Luka Vukojević
Izvorni znanstveni članak


ATRIBUTNE, APOZICIJSKE I PROŠIRAČNE REČENICE? (str. 363-371)

Marija Znika
Izvorni znanstveni članak


REČKA MIKROTOPONIMIJA (str. 373-389)

Anđela Frančić
Stručni rad


KAJKAVSKA DIJALEKATNA LEKSIKOGRAFIJA (str. 391-406)

Jela Maresić
Pregledni rad


HRVATSKO KAZNENOPRAVNO NAZIVLJE (str. 407-413)

Josip Miletić
Pregledni rad


FRANCUSKI JEZIČNI ELEMENTI U OPUSU ŽELJKE ČORAK (str. 415-422)

Pavao Tekavčić
Pregledni rad


Posjeta: 68.349 *