Skip to the main content

Oeconomica Jadertina , Vol. 6 No. 2, 2016.

  • Publication date: 05.04.2017.
  • Published on HRČAK: 05.04.2017.

Table of contents

Full text

Utjecaj kvalitete i zadovoljstva studenata na namjeru daljnjeg korištenja usluga visokog obrazovanja na primjeru Visoke škole eMPIRICA (page 3-20)

Adis Puška, Selma Berbić, Aleksandar Maksimović
Preliminary communication


Etično ponašanje profesionalnih računovođa (page 21-33)

Branka Ramljak, Andrijana Rogošić, Ivana Perica
Preliminary communication


Struktura i faktori koji utječu na utvrđivanje kompenzacija izvršnih menadžera (page 34-47)

Berislav Bolfek, Perina Torbarina, Lucija Surać
Review article


Islamsko bankarstvo i modeli financiranja u poslovanju islamske banke (page 48-61)

Nemanja Budimir
Review article


Važnost fundraisinga za održivost neprofitnih organizacija (page 62-73)

Lorena Dadić
Review article


Ocjena upravljanja tehnološkim promjenama u tijelima državne uprave Republike Hrvatske (page 74-88)

Gordana Dukić, Darko Dukić, Neven Bertović
Review article


Visits: 7.599 *