Skip to the main content

Glasnik Zaštite Bilja , Vol. 43. No. 5., 2020.

  • Publication date: 23.10.2020.
  • Published on HRČAK: 29.10.2020.

Table of contents

Full text

Impressum (page 1-1)


Other


Sadržaj (page 2-3)

Contents (page 2-3)


Index


Usporedba razvijenosti poljoprivrede Hrvatske, Mađarske i Poljske (page 5-16)

Tajana Čop, Lari Hadelan
Original scientific paper


Ostaci pesticida u hrani – zakonodavstvo (page 18-23)

Marina Palfi, Nada Knežević, Karolina Vrandečić, Jasenka Ćosić
Professional paper


Proizvodnja uljane repice na području Valpovštine ovisno o vremenskim prilikama (page 24-32)

Terezija Šmider, Manda Antunović, Bojana Brozović, Ivana Varga
Professional paper


Otpornost različitih sorti pšenice na pšeničnog žiška (Sitophilus granarius L.) (page 34-41)

Jukić Željko, Ana Matković, Anita Liška, Karmen Jukić
Professional paper


Cultivation, nutritional properties, and usage of jujube (Ziziphus jujuba Mill.) (page 42-49)

Dorian Sušanj, Josip Gugić, Vesna Očić, Jelena Gadže, Snježana Bolarić, Kristina Batelja Lodeta
Review article


Bioactive compounds in the fruit, leaves and seeds of raspberry (Rubus idaeus L.) (page 50-55)

Luna Maslov Bandić, Milena Jenić, Boris Duralija
Original scientific paper


Fenolni profil lista masline sorte 'Istarska bjelica' pri različitoj koncentraciji bora u hranivoj otopini (page 56-62)

Kristina Grozić, Igor Pasković, Paula Žurga, Valerija Majetić Germek, Lukić Igor, Mia Brkljača, Branimir Urlić, Jana Klanjac, Šime Marcelić, Dean Ban, Joško Kaliterna, Mirjana Herak Ćustić, Smiljana Goreta Ban
Original scientific paper


Važnije bolesti rogača (page 64-67)

Tihomir Miličević
Professional paper


Osvrt na hercegovačko vinogradarstvo 20. stoljeća (page 70-77)

Nino Rotim
Review article


Tradicija i uvjeti uzgoja vinove loze u vinogorju Baranja (page 80-84)

Nebojša Kojić
Professional paper


Effect of soil pH on cation ratio in grapevine (Vitis vinifera L.) leaf (page 86-95)

Vesna Jurkić, Marko Petek, Sanja Slunjski, Ante Biško, Lepomir Čoga
Original scientific paper


Jesenska gnojdba vinove loze i masline (page 97-110)

David Gluhić
Professional paper


Visits: 11.116 *