Skip to the main content

Transition , Vol. 23 No. 45, 2020.

  • Publication date: 07.12.2020.
  • Published on HRČAK: 07.12.2020.

Table of contents

Full text

ISTRAŽIVANJE UTJECAJA MOTIVACIONIH TEHNIKA NA KVALITU SULUGA U FINANCIJSKOM SEKTORU PROMOĆU STATISTIČKIH METODA (page 1-12)

Lejla Danovic, Ibrahim Obhođaš, Esad Jakupović
Preliminary communication


ŽENSKO PODJETNIŠTVO V SLOVENIJI (page 13-27)

Tanita Pajdaš, Malči Grivec
Preliminary communication


UTJECAJ EFEKATA I KRITIČNIH TAČAKA U KONSTRUISANJU ADEKVATNOG MODELA FINANCIRANJA ZDRAVSTVENE ZAŠTITE (page 28-38)

Indira Ćehić, Adnan Redžić
Preliminary communication


RAZVOJ TEORIJE OPTIMALNOG VALUTNOG PODRUČJA (page 39-50)

Vlatka Bilas, Ana Hrkač
Review article


ZAŠTO POKRENUTI SOCIJALNO PREDUZEĆE? (page 51-64)

Nenad Novaković, Rajko Macura, Nikola Novakovic
Review article


ODREĐIVANJE MARKETING STRATEGIJE U POSLOVANJU TURISTIČKE AGENCIJE (page 65-77)

Samer Dolovac, Dario Jerković
Review article


KREDITNI POTENCIJAL BANKARSKOG SEKTORA BOSNE I HERCEGOVINE (page 78-87)

Zorana Agić, Svetlana Dušanić Gačić
Professional paper


KOMPARACIJA USTROJSTVA OBRTA REPUBLIKE HRVATSKE I BOSNE I HERCEGOVINE (page 88-102)

Matea Nakić, Semina Škandro
Professional paper


Visits: 4.178 *