Skip to the main content
  • Publication date: 01.12.2020.
  • Published on HRČAK: 18.12.2020.

Table of contents

Full text

Vitalnost šumskoga drveća na bio-indikacijskoj plohi u Nacionalnom parku Plitvička jezera (page 1-7)

Damir Ugarković, Ana Hodak, Ivica Tikvić, Krešimir Popić
Original scientific paper


Utjecaj gljiva roda Trichoderma na rast patogene gljive Hymenoscyphus fraxineus u dvojnim kulturama (page 9-18)

Jelena Kranjec Orlović, Dorotea Jocić, Danko Diminić
Original scientific paper


Učinkovitost skidera Ecotrac 55V pri privlačenju drva u planinskom području Bosne i Hercegovine (page 19-28)

Jelena Knežević, Jusuf Musić, Velid Halilović, Marijan Šušnjar, Muhamed Bajrić
Original scientific paper


Residual Trees Response to Selective Cutting Operations in Caspian Forests (page 29-35)

Farshad Keivan Behjou, Alireza Ghomi Motazeh
Original scientific paper


Strateški ciljevi gospodarenja urbanim šumama grada Zagreba (page 37-47)

Stjepan Posavec, Ivica Tikvić, Damir Dramalija, Sergej Šimpraga, Izabela Kuzle
Preliminary communication


Istraživanja strukture sastojine u šumama hrasta crnike (Quercus ilex L.) na pokusnim plohama u Hrvatskoj (page 49-62)

Damir Barčić, Tomislav Dubravac, Mario Ančić, Željko Španjol, Petar Ćurić
Original scientific paper


An Overview of Forest Cover and Management in Italy (page 63-71)

Nicolò Di Marzio
Review article


Sigurnost posjetitelja i upravljanje rizicima u šumskim predjelima zaštićenih područja prirode (page 73-80)

Matija Landekić, Ivan Martinić, Matija Bakarić, Mario Šporčić
Professional paper


Početak razvoja hibridnoga skidera (page 81-82)

Zdravko Pandur, Hrvoje Kopseak
News


Prof. dr. sc. Stanislav Sever (page 85-86)

Marijan Šušnjar
In memoriam, Obituary


Znanstvenik i umjetnik Prof. dr. sc. Stanislav Sever (1935–2020) (page 87-89)

Branka Tafra
In memoriam, Obituary


Visits: 7.284 *