Skip to the main content

Educational issues , Vol. 3 No. 5, 2020.

  • Publication date: 22.10.2020.
  • Published on HRČAK: 30.12.2020.

Table of contents

Full text

Uvodnik (page 0-0)

Vilko Petrić
Editorial


Stavovi učitelja i roditelja učenika osnovnih škola o nastavi na daljinu (page 5-24)

Natalija Ćurković, Sandro Krašić, Ivana Katavić
Original scientific paper


Drama u nastavi Engleskog jezika (page 25-40)

Ivana Matekalo, Mirjana Matea Kovač, Ana Sarić
Original scientific paper


Uporaba informacijsko-komunikacijskih tehnologija u odgojno-obrazovnom radu s generacijom Z (page 41-64)

Martina Rončević, Sofija Vrcelj
Original scientific paper


Visits: 7.790 *