Skip to the main content

Liječnički vjesnik , Vol. 143 No. 3-4, 2021.

  • Publication date: 29.04.2021.
  • Published on HRČAK: 30.04.2021.

Table of contents

Full text

Utjecaj pandemije COVID-19 na rad patologije i citologije u Kliničkom bolničkom centru Rijeka (page 81-89)

Danijela Vrdoljak Mozetič, Anita Savić Vuković, Manuela Avirović, Irena Seili Bekafigo, Dora Fučkar Čupić, Ksenija Jurinović, Gordana Đorđević, Senija Eminović, Nives Jonjić
Original scientific paper


Adherencija i propisivanje statina u primarnoj prevenciji unutar primarne zdravstvene zaštite (page 90-94)

Juraj Jug, Valentina Juraga, Ivor Jelavić
Original scientific paper


Gigantski, brzorastući lipom Retziusovog prostora (page 95-97)

Goran Augustin, Lucija Brkić, Zlatko Marušić
Original scientific paper


Reconstruction of the lateral defect of the lower lip by a combination of two advancement flaps (page 98-102)

Marijan Kovačić, Ivan Kovačić
Original scientific paper


Gordon Holmesov sindrom prvi put dijagnosticiran u Hrvatskoj (page 103-107)

Vesna Brinar, Karin Zibar Tomšić, David Ozretić, Franko Stepčić
Original scientific paper


Traumatska protrahirana hematurija i pseudoaneurizma segmentalne arterije bubrega u 16-godišnjeg dječaka, liječena endovaskularnom embolizacijom (page 108-112)

Anko Antabak, Dino Papeš, Krešimir Bulić, Ivo Sjekavica, Ivana Jurca, Dražen Perkov, Tomislav Luetić
Original scientific paper


Manometrija visoke rezolucije u dijagnostici bolesti jednjaka (page 113-119)

Agata Ladić, Alemka Jaklin-Kekez, Nadan Rustemović, Željko Krznarić
Original scientific paper


Razumijevanje, prevencija i liječenje refeeding-sindroma: uloga tiamina (page 120-129)

Dina Ljubas Kelečić, Darija Vranešić Bender, Željko Krznarić
Review article


Arteritis divovskih stanica (page 130-138)

Dijana Perković, Simeon Grazio, Tatjana Kehler, Jadranka Morović Verglas, Srđan Novak, Višnja Prus, Branimir Anić
Review article


Prof. dr. Asaf Duraković 
[16. 5. 1940. – 16. 12. 2020.] (page 139-140)

Zijad Duraković
In memoriam, Obituary


Dr. Jozo Mihaljević 
[15. 5. 1961. – 30. 1. 2021.] (page 141-141)

Sanja Bukvić
In memoriam, Obituary


Visits: 13.293 *