Skip to the main content
  • Publication date: 01.10.2002.
  • Published on HRČAK: 13.06.2023.

Table of contents

Full text

Postavka konačne inačne teorije kvantnoj teoriji polja (page 161-174)

Marijan Ribarič, Luka Šušteršič
Original scientific paper


Casimirov efekt u četiri slučaja, uključivši nekomutativnu dvosferu (page 175-190)

Michal Demetrian
Original scientific paper


Bilješka o baždarnoj invarijantnosti u teoriji smetnji (page 191-200)

Andrea Raspini
Original scientific paper


Dvojne kaskade u raspadu složene jezgre 185w (page 201-222)

Valery A Bondarenko, Jaroslav Honzátko, Valery A. Khitrov, Anatoly M. Sukhovoj, Ivo Tomandl
Original scientific paper


Višedimenzijski globalni monopol u Lyrinoj geometriji (page 223-229)

Farook Rahaman
Original scientific paper


Visits: 1.063 *