Skip to the main content
  • Publication date: 09.11.2023.
  • Published on HRČAK: 19.11.2023.

Table of contents

Full text

ISTRAŽIVANJE EKSTENZIJSKE TEKTONIKE TEMELJENO NA ANALIZI GRAVIMETRIJSKIH I MAGNETSKIH PODATAKA U ZALJEVU TOMINI, INDONEZIJA (page 18-18)

Accep Handyarso, Haryadi Permana, Mustafa Hanafi, Purnama Sendjaja, Muhammad Maruf Mukti
Original scientific paper


PRIMJENA RAČUNALNOGA PROGRAMA SAP2000 U MODELIRANJU PODZEMNOGA KAMENOLOMA ARHITEKTONSKO-GRAĐEVNOGA KAMENA (page 25-25)

Tanja Mališ, Petar Hrženjak, Antonia Jaguljnjak Lazarević, Mislav Mikulec
Original scientific paper


POVEĆANJE IZOLACIJSKIH SVOJSTAVA FILTARSKIH RESPIRATORA ZA ZAŠTITU DIŠNIH ORGANA RUDARA OD PRAŠINE (page 40-40)

Serhii Cheberiachko, Yuriy Cheberiachko, Oleg Deryugin, Bohdan Kravchenko, Tetiana Nehrii, Serhii Nehrii, Oksana Zolotarova
Original scientific paper


PROUČAVANJE SASTAVA VODE U INDUSTRIJI STAKLA (page 52-52)

Aleš Mareška, Tereza Kordová, Martin Havlík Míka
Preliminary communication


OPTIMIZACIJA PROIZVODNJE STRONCIJEVIH SPOJEVA POMOĆU UZORKA CELESTINSKE RUDE (page 62-62)

Ardalan Alishahi, Mohammad Noaparast, Ali Rezaei Ashani, Marzieh Hosseini Nasab
Original scientific paper


UTJECAJ COVID-19 KRIZE NA RUDARSKU DJELATNOST U REPUBLICI HRVATSKOJ (page 74-74)

Zlatko Briševac, Vječislav Bohanek
Original scientific paper


UTJECAJ SVOJSTAVA SIROVINA NA STAKLENU PJENU OD OTPADNOGA STAKLA (page 83-83)

Ildikó Fóris, Gábor Mucsi
Original scientific paper


GEOKEMIJA POTENCIJALNIH MATIČNIH STIJENA I IZDANAKA PRIRODNOGA PLINA U ARHIPELAGU MANGOLE-TALIABU, SJEVERNI MALUKU, INDONEZIJA (page 101-101)

Taufik Ramli, Iwan Sukma Gumilar, Ade Yogi, Ryan Akbar Fadhillah, Rakhmat Fakhruddin, Praptisih Praptisih
Original scientific paper


ANALIZA PERFORMANSI STATIČKOGA I KINEMATIČKOGA PPP-AR SERVISA TEMELJENE NA INTERNETU PRI NAKNADNOJ OBRADI (page 116-116)

Bilal Mutlu, Serdar Erol, Reha Metin Alkan
Original scientific paper


IDENTIFIKACIJA ANTROPOGENIH MATERIJALA U SEDIMENTIMA JEZERA CIBURUY KORIŠTENJEM FIZIČKO-KEMIJSKIH SVOJSTAVA I INDEKSA ONEČIŠĆENJA (page 134-134)

Mileani Shafaria, Kartika Hajar Kirana, Dini Fitriani, Eleonora Agustine, Asep Harja, Cipta Endyana
Original scientific paper


ODABIR NAJPRIKLADNIJE METODE EKSPLOATACIJE U IRANSKOME RUDNIKU ZLATA KODAKAN (page 145-145)

Mohammad Javad Rahimdel
Preliminary communication


Visits: 1.133 *