Skip to the main content

Arhivski vjesnik , No. 37, 1994.

  • Publication date: 30.11.1994.
  • Published on HRČAK: 21.03.2011.

Table of contents

Full text

Povijest arhiva slobodnog i kraljevskog grada Varaždina (page 7-17)

Vida Pavliček
Original scientific paper


Osnovna načela i smjernice nacrta novoga arhivskog zakona (page 49-61)

Josip Kolanović
Professional paper


Nacionalni arhivski sustav (page 63-68)

Marijan Rastić
Professional paper


The protection of archival material in war conditions (page 79-86)

Tatjana Mušnjak
Professional paper


Prijedlog liste arhivske građe za visokoškolske ustanove (page 87-99)

Damir Validžić
Preliminary communication


Vrednovanje i kriteriji za izlučivanje i trajnu pohranu filmske građe (page 101-114)

Mato Kukuljica
Professional paper


Razvoj, vrednovanje i čuvanje tonskih zapisa (fono građe) (page 115-122)

Dubravko Majnarić
Professional paper


Prinos poznavanju tajništva i arhiva Dubrovačke Republike (page 123-145)

Stjepan Ćosić
Original scientific paper


Hrvatski pravni običaji (page 147-159)

Lujo Margetić
Professional paper


Godina osnutka Zagrebačke biskupije (godine 1094. ili 1090?) (page 161-170)

Miljenko Pandžić
Professional paper


Šibenski metrološki sustav u XV. stoljeću (page 189-207)

Josip Kolanović
Original scientific paper


Vodeni znakovi papirane zagrebačkoga Stolnog kaptola (page 209-220)

Tatjana Puškadija-Ribkin
Original scientific paper


Osobni fond generala Stjepana Sarkotića - Analitički inventar (page 221-262)

Ornata Tadin
Professional paper


Ljetni tečaj za istočnoeuropske arhiviste u Marburgu (page 294-302)

Jozo Ivanović, Damir Validžić
Other


Međunarodni arhivistički tečaj u Parizu 1994. godine (page 303-316)

Vesna Čučić
Other


Mirko Marković, Descriptio Croatiae (page 317-322)

Igor Karaman
Other


Novopronađeni perzijski kodeks (page 330-330)

Fedor Moačanin
Other


Archivmitteilungen, 1-6/1993. (page 331-332)

Erna Perak
Other


Archives, vol. 24, br. 1-2, 1992. (page 332-334)

Martin Modrušan
Other


Restauro, 4-6/1992. i 1-6/1993. (page 335-337)

Dubravka Pilipović
Other


Arhivi, God. XV, br. 1-2/1992. i God. XVI, br. 1-2/1993. (page 338-343)

Nikolina Krtalić
Other


Die slavischen Sprachen, sv. 33, Salzburg 1993. (page 347-348)

Miljenko Pandžić
Other


Visits: 39.853 *