Skip to the main content

Review article

TOPOGRAFIJA CIBALA U KASNOJ ANTICI

Anita Rapan Papeša orcid id orcid.org/0000-0002-0041-1892 ; Gradski muzej Vinkovci, Vinkovci, Hrvatska


Full text: croatian pdf 1.625 Kb

page 189-224

downloads: 887

cite

Full text: english pdf 1.625 Kb

page 189-224

downloads: 605

cite


Abstract

Iako arheološka istraživanja u Vinkovcima traju već više
od stotinu godina, od objave Brunšmidove Coloniae Aureliae
Cibalae i dijela Dimitrijevićeve “Arheološke topografi
je i izbora nalaza s vinkovačkog tla” nije učinjen velik
pomak u defi niranju antičke topografi je Cibala. Težište
doktorske disertacije I. Iskre-Janošić, premda ona donosi
pregled istraživanja i nove spoznaje o bedemima Cibala,
ipak je na keramičarstvu. Novija istraživanja, zbog pojačane
izgradnje koja je u Vinkovcima uvjetovana arheološkim
istraživanjima, s kojima kontinuirano pristiže i
nova građa, onemogućavala su konkretnije bavljenje tim
problemom. Ovim radom bit će predstavljen kasnoantički
segment topografi je Cibala. Pod kasnom antikom ovdje se
ponajprije misli na 4. st., ali u taj okvir ulaze i nešto raniji
i kasniji nalazi, ako ih prilikom terenskih istraživanja nije
bilo moguće fizički odvojiti. Poseban je problem nepostojanje
topografije za razdoblje 1–3. st., odnosno nemogućnost
uspoređivanja dobivenih rezultata sa starijim i s mlađim
nalazima. Na jednom će se mjestu objediniti kasnoantički
nepokretni i pokretni nalazi od prvih istraživanja u 19. st.
do preliminarnih rezultata istraživanja 2009. g. te će se
njihovom interpretacijom pokušati doći do novih spoznaja
o životu u kasnoantičkim Cibalama.

Keywords

Cibalae; kasna antika; topografija; fortifikacije; arhitektura; nekropole; pokretni nalazi

Hrčak ID:

75448

URI

https://hrcak.srce.hr/75448

Publication date:

30.12.2011.

Article data in other languages: english

Visits: 2.689 *