Skip to the main content

Original scientific paper

Karakterizacija površine Co, Cr, Mo legure u zavisnosti od uslova elektrohemijskog poliranja

Dragan Stamenković ; Klinika za stomatološku protetiku Stomatološkog fakulteta Univerziteta u Beogradu, Beograd, Srbija
E.H. Davies ; Odelenje za stomatološke materijale Instituta za stomatologiju Univerziteta u Londonu


Full text: serbian pdf 8.987 Kb

page 273-282

downloads: 866

cite


Abstract

Elektrohemijsko poliranje je važna faza u izradi metalnog skeleta parcijalne zubne proteze. Elektrohemijski se polira samo gingivna površina skeleta. Različiti uslovi elektrolize daju različit stepen poliranosti površine skeleta zubne proteze, koja je od značaja za retenciju dentalnih plaka. Cilj istraživanja je da se definišu uslovi elektrohemijskog poliranja koji će rezultirati u što je moguće ravniju površinu Co, Cr, Mo legure. Istraživanja su obavljena na dentalnoj Co, Cr, Mo leguri »Galenika«. 16 istovremeno izlivenih probnih uzoraka je elektrohemijski polirano u zavisnosti od: elektrolita, vremena poliranja, napona strujnog kola i razdaljina elektroda.
Površine probnih uzoraka su ispitane metalografskim mikroskopom i elektronskim aparatom za topografsku analizu površine materijala. Izmeren je i ugao kvašenja na dodiru pljuvačka — probni uzorak.
Metalografski najbolje polirana površina s najmanjom hrapavošću i
najvećim uglom kvašenja dobivena je pri sledećim uslovima elektrolize: elektrolit — tečnost za elektrohemijsko poliranje Co, Cr, Mo legura firme »Krupp«, udaljenost elektroda — 35 mm, napon strujnog kola — 15 V, gustina struje — 80 Amps/m2 i vreme elektrolize — 2 x 5 minuta.

Keywords

Co, Cr, Mo legura, elektrohemijsko poliranje

Hrčak ID:

105269

URI

https://hrcak.srce.hr/105269

Article data in other languages: english

Visits: 1.361 *