Skip to the main content

Original scientific paper

Odnos između emocionalne kontrole, percipiranog stresa na radnom mjestu i profesionalnog sagorijevanja kod medicinskih sestara

Jasna Hudek-Knežević
Nada Krapić
Linda Rajter


Full text: croatian pdf 246 Kb

page 41-54

downloads: 4.335

cite


Abstract

Budući da nema mnogo istraživanja profesionalnog sagorijevanja u kontekstu emocionalne regulacije, u ovom su istraživanju, na uzorku od 214 medicinskih sestara s 19 odjela KBC-a Rijeka, ispitani izravni i interakcijski efekti emocionalne inhibicije i ruminiranja kao komponenata emocionalne regulacije, te preopterećenosti i konflikta uloge i nejasnosti uloge kao komponenata percipiranog stresa na radnom mjestu, na tri komponente profesionalnog sagorijevanja (iscrpljenost, depersonalizaciju i percepciju smanjenog osobnog postignuća). Općenito, rezultati ovoga istraživanja pokazuju da svaka od varijabli percipiranog stresa na radnom mjestu značajno predicira neku od komponenata profesionalnog sagorijevanja, bilo samostalno, ili u interakciji s emocionalnom inhibicijom. Od varijabli emocionalne regulacije, ruminiranje samostalno predicira veću emocionalnu iscrpljenost, dok se emocionalna inhibicija nije pokazala samostalnim prediktorom ni jedne komponente profesionalnog sagorijevanja, već samo u interakciji s percipiranim stresom, odnosno s percipiranom preopterećenošću i konfliktom uloga.

Keywords

emocionalna regulacija, profesionalno sagorijevanje, percepcija stresa vezanog za radne uloge

Hrčak ID:

11840

URI

https://hrcak.srce.hr/11840

Article data in other languages: english

Visits: 6.409 *