Skip to the main content

Original scientific paper

Kohelet uzvraća udarac: Hrišćanska nada za postcinični svet

Igor Mitrović ; Belgrade Theological Seminary


Full text: serbian pdf 164 Kb

page 0-0

downloads: 379

cite


Abstract

Nevolja savremenog hrišćanstva ogleda se u tome što mu valja artikulisati eshatološku nadu jednom svetu koji je antiutopijski i koji, izgleda, nema potrebu za transcendencijom. Sekularizam je svrgnuo hrišćansku i uopšte transcendentalnu eshatološku nadu kao dominantnu na istorijskoj pozornici, pa ponudio sopstvene, imanentne. Ove su se pak same nasukale na hridi neosnovanog optimizma. S jedne strane, modernistička utopija progresa doživela je gorki podbačaj u XX. veku. S druge strane, evolucionistička postmoderna kvazinada nudi metanarativ koji objašnjava postojanje, ali ne nudi smisao tog postojanja. Hrišćanska eshatološka nada potencijalno popunjava nastali vakuum nade, pod uslovom da doživi biblijsku reinvenciju. U tom smislu, predložena teza je da hrišćanska
eshatološka nada postaje kredibilna alternativa u današnjem kontekstu jedino kada biva informisana i oblikovana, između ostalog, jedinstvenom Koheletovom eshatologijom. Čitava knjiga Koheleta, ne samo njeni poslednji stihovi koji neposredno pominju Božji sud, predstavlja naoko primitivan i prevaziđen, a zapravo sveži primer druge naivnosti, neiskorišćeni resurs za artikulisanje življivog postciničnog hrišćanskog odgovora na savremenu krizu nade.

Keywords

Kohelet, antieshatologija, postcinizam, inaugurisana eshatologija, održivost

Hrčak ID:

140752

URI

https://hrcak.srce.hr/140752

Article data in other languages: english

Visits: 788 *