Skip to the main content

Original scientific paper

PERFEKCIONIZAM, ISPITNA ANKSIOZNOST I AKADEMSKO SAMOPOIMANJE DAROVITIH GIMNAZIJALACA

Svjetlana KOLIĆ-VEHOVEC
Barbara RONČEVIĆ


Full text: croatian pdf 229 Kb

versions

page 679-702

downloads: 4.693

cite


Abstract

Cilj je ovog istraživanja bio ispitati razlike između intelektualno
darovitih i nedarovitih gimnazijalaca u školskom uspjehu,
perfekcionizmu, ispitnoj anksioznosti i akademskom
samopoimanju te utvrditi prediktore školske uspješnosti. U
istraživanju je sudjelovalo 364 učenika drugih i trećih razreda
dviju gimnazija u Rijeci. Za ispitivanje inteligencije korišten je
Problemni test (Kulenović i Žebec, 1998.). Perfekcionizam je
ispitan adaptiranom Skalom multidimenzionalnog
perfekcionizma (Frost i sur., 1990.). Analiza skale pokazala je
da mjeri četiri aspekta perfekcionizma: neurotski
perfekcionizam, organiziranost, roditeljski pritisak i osobne
standarde. Primijenjene su također adaptirana verzija Upitnika
školskog samopoimanja "Ja u školi" (Grgin i Lacković-Grgin,
1989.a) i Skala ispitne anksioznosti (Kolić-Vehovec, 1988.).
Rezultati su pokazali da daroviti gimnazijalci nisu uspješniji u
školi od njihovih nedarovitih vršnjaka. Daroviti gimnazijalci su
manje anksiozni u ispitnim situacijama od nedarovitih
gimnazijalaca. Nisu nađene razlike u perfekcionizmu i
akademskom samopoimanju između intelektualno darovitih i
nedarovitih gimnazijalaca. Uspješniji gimnazijalci, bez obzira
na darovitost, imaju više osobne standarde od manje uspješnih
te više opće samopoimanje i samopoimanje u prirodnim
predmetima. Niti jedna ispitana varijabla nije značajano
povezana s uspjehom u školi darovitih gimnazijalaca. Kod
nedarovitih gimnazijalaca značajni prediktori uspješnosti su
intelektualne sposobnosti i akademsko samopoimanje.

Keywords

Hrčak ID:

19310

URI

https://hrcak.srce.hr/19310

Publication date:

31.10.2003.

Article data in other languages: english german

Visits: 8.329 *