Skip to the main content

Professional paper

Važnost revizije kao pokazatelja kvalitete financijskih izvještaja

Željko Tintor orcid id orcid.org/0000-0002-5405-4843 ; Retra d.o.o. for Audit and Business Consulting in Zagreb, Zagreb, Croatia


Full text: croatian pdf 650 Kb

page 140-153

downloads: 536

cite

Full text: english pdf 650 Kb

page 140-153

downloads: 1.698

cite


Abstract

Brzi razvoj tržišta i njegova globalizacija zahtjeva od poduzetnika pravovremene i ispravne poslovne odluke. Rizik takovih odluka ne dopušta njihovo donošenje temeljeno samo na intuiciji, već zahtjeva pouzdane i vjerodostojne informacije. U tom je kontekstu naročito
značajna uloga poduzetničkog računovodstva koje, koristeći suvremena tehnološka dostignuća, prikuplja informacije o poslovnim događajima, klasificira ih i obrađuje sukladno propisima i računovodstvenim standardima te pretvara u vlastite informacije koje će omogućiti donošenje poslovnih odluka. Vrste, forma i sadržaj takvih informacija
su različiti, ali posebno značajno mjesto i uloga pripadaju financijskim izvještajima kao nositeljima računovodstvenih informacija. Kvalitetne poslovne odluke moguće je donijeti tek nakon pribavljanja takvih informacija i analiza stanja i rezultata poslovanja sadržanih u financijskim izvještajima. Da bi informacije sadržane u financijskim izvještajima bile upotrebljive, one moraju biti kvalitetne i pouzdane, što znači da moraju biti relevantne, dokazive, objektivne i realne. Kvaliteta financijskih izvještaja podrazumijeva da je procesuiranje poslovnih događaja i sastavljanje financijskih izvještaja utemeljeno na dosljednoj primjeni zakonskih propisa i usvojenih računovodstvenih standarda i metoda njihove pripreme. Pouzdanost financijskih izvještaja podrazumijeva da u financijskim izvještajima nema stanja ili rezultata poslovanja koja ne odgovaraju stvarnom stanju i rezultatima poslovanja, mjereno primjenjivim zakonskim okvirima i računovodstvenim standardima, a bez neutemeljenih iskaza stanja i rezultata poslovanja. Kvaliteta i pouzdanost financijskih izvještaja osigurava se revizijom. Revizija financijskih izvještaja od neovisnih stručnjaka, nužnost je u uvjetima tržišnog gospodarstva, kako za vlasnike kapitala poslovnog subjekta, tako i za njihove poslovne partnere, državne institucije, banke i dr. Ovim radom, koristeći financijski izvještaje odabranog poduzeća, daje se prikaz najčešćih
odstupanja u odnosu na stvarno stanja i rezultate poslovanja, zbog kojih ta financijska izvješća nemaju potrebnu kvalitetu i pouzdanost. Primjenom odgovarajućih revizijskih postupaka i metoda, takva su odstupanja detektirana i usklađena sa stvarnim stanjem, a usporedbom financijskih izvještaja prije i poslije revizije prikazane su promjene kojima su osigurani kvaliteta i pouzdanost financijskih izvještaja, poduzetnicima za donošenje poslovnih odluka i drugim korisnicima tih izvještaja.

Keywords

kvaliteta financijskih izvještaja; revizija financijskih izvještaja; revizijski postupci i metode; pouzdanost financijskih izvještaja

Hrčak ID:

230582

URI

https://hrcak.srce.hr/230582

Publication date:

19.12.2019.

Article data in other languages: english

Visits: 3.369 *