Skip to the main content

Original scientific paper

https://doi.org/10.33128/k.62.1.3

HRANIDBENA VRIJEDNOST FERMENTIRANE KRME DVAJU HIBRIDA SUDANSKE TRAVE

Marina Vranić ; Agronomski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Zagreb, Hrvatska
Krešimir Bošnjak ; Agronomski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Zagreb, Hrvatska
Jasna Lehunšek ; studentica Agronomskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, Zagreb, Hrvatska
Ranko Gantner ; Fakultet agrobiotehničkih znanosti Sveučilište J. J. Strossmayera, Osijek, Hrvatska
Krešimir Krapinec ; Šumarski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Zagreb, Hrvatska
Marcela Andreata-Koren ; Visoko gospodarsko učilište u Križevcima, Križevci, Hrvatska


Full text: croatian pdf 99 Kb

page 23-30

downloads: 61

cite

Full text: english pdf 99 Kb

page 23-30

downloads: 48

cite


Abstract

Cilj rada bio je usporediti proizvodnost i hranidbenu vrijednost fermentirane krme dvaju hibrida sudanske trave s obzirom na prinos krme po jedinici površine te osnovni kemijski sastav i kvalitetu fermentacije krme u silosu. U istraživanju su korištene dvije sorte sudanske trave, sorta Su-Su i sorta Pacific graze. Istraživanje je provedeno tijekom vegetacijske sezone 2014. godine na pokusnoj površini pokušališta Maksimir Agronomskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu. Pokošena biljna masa je silirana u laboratorijske silose. Nakon 35 dana od zatvaranja silosa, fermentirana krma je analizirana NIR spektroskopijom na osnovni kemijski sastav i kvalitetu fermentacije, procjenom sadržaja organske tvari (OT), sirovih proteina (SP), neutralnih detergent vlakana (NDV), kiselih detergent vlakana (KDV), metaboličke energije (ME), probavljivosti organske tvari u suhoj tvari (D-vrijednost), razgradivosti sirovih proteina (RSP), faktora konzumacije za ovce i goveda, pH vrijednosti i amonijskog N (NH3-N). Nisu utvrđene statistički značajne razlike između hibrida Pacific graze i Su-su u istraživanim parametrima. Prinos ST hibrida Pacific graze i Su-su je iznosio 11,5 t ha-1 i 12,88 t ha-1 tim slijedom (P>0,409), sadržaj SP 102,3 g kg-1 ST i 103,8 g kg-1 ST tim slijedom (P>0,802), sadržaj NDV 507 g kg-1 ST i 514 g kg-1 ST tim slijedom(P>0.523), D-vrijednost 605 g kg-1 ST i 602 g kg-1 ST tim slijedom (P>0,341), pH vrijednost 4,26 i 4,4 tim slijedom (P>0,193), a sadržaj NH3-N 116 g NH3 kg-1 ukupnog N i 131 g NH3 kg-1 ukupnog N tim slijedom (P>0,254). Zaključeno je da oba hibrida sudanske trave imaju potencijal za proizvodnju fermentirane voluminozne krme visokog prinosa po jedinici površine, a niža hranidbena vrijednost fermentirane krme utvrđena u ovom istraživanju je rezultat kasnijeg roka košnje biljne mase za siliranje.

Keywords

sudanska trava, sorta, hranidbena vrijednost, kvaliteta fermentacije

Hrčak ID:

259446

URI

https://hrcak.srce.hr/259446

Article data in other languages: english

Visits: 314 *