hrcak mascot   Srce   HID

Holon : postdisciplinaran znanstveno-stručni časopis


 
 
Status u Hrčku: prestao izlaziti
ISSN 1848-3518 (Online)
UDK: 001
Kontakt: Hrvatsko društvo za integralnost, Križanićeva 9, 10 000 Zagreb, Hrvatska, e-mail: hdi@hdi.hr
Email:
Url: http://hdi.hr/holon/
Izdavač: Hrvatsko društvo za integralnost
  Križanićeva 9, 10 000 Zagreb
  http://www.hdi.hr
 
Upute za autore (344 KB)
Impressum (225 KB)
Dokument o izdavačkoj etici (372 KB)

Polugodišnji postdisciplinarni znanstveno-stručni časopis Holon objavljuje, u elektroničkom obliku, isključivo neobjavljene priloge. I to radove koji se recenziraju, kao i one koji ne podliježu recenzijskom postupku. Iako je temeljno usmjeren humanističkim i društvenim znanostima, Holon objavljuje teorijske, istraživačke i metodologijske radove iz svih znanstvenih područja što se temelje na inter-, multi- ili transdisciplinarnosti. Svaki rad koji je poslan za objavu u Holonu bit će uzet u obzir ako udovoljava temeljnim kriterijima koji su objavljeni u Uputama za autore/ice. Nakon što je rad, koji podliježe postupku recenzije, prihvaćen šalje se na najmanje dvije anonimne ekspertne recenzije, a nakon istih obavlja se urednička recenzija. Insistiramo na kvaliteti i vrijednosti objavljenih radova te na realnom klasificiranju onih radova što podliježu postupku recenzije. Posebice pozitivno vrednujemo kritički utemeljene radove, odnosno radove sa znanstveno utemeljenim kritičkim odmakom. Časopis Holon objavljuje i nekategorizirane radove, kao što su: recenzije (relevantnih izdanja objavljenih u zadnje tri godine, računajući od dana primitka rada u uredništvu, u Hrvatskoj i inozemstvu), osvrte, prikaze, prijevode, izvještaje (javna predavanja, znanstveni skupovi i sl.), umjetničke radove, novosti, intervjue, bibliografije itd.

Recenzija: vanjske recenzije, pretežito tuzemna, dvostruka, samo znanstveni i stručni radovi, dvostruko slijepa

Prva godina izlaženja: 2011

Učestalost izlaženja (godišnje): 2

Područja pokrivanja: Prirodne znanosti; Matematika; Fizika; Geologija; Kemija; Biologija; Geofizika; Interdisciplinarne prirodne znanosti; Tehničke znanosti; Arhitektura i urbanizam; Brodogradnja; Elektrotehnika; Geodezija; Građevinarstvo; Grafička tehnologija; Kemijsko inženjerstvo; Metalurgija; Računarstvo; Rudarstvo, nafta i geološko inženjerstvo; Strojarstvo; Tehnologija prometa i transport; Tekstilna tehnologija; Zrakoplovstvo, raketna i svemirska tehnika; Temeljne tehničke znanosti; Interdisciplinarne tehničke znanosti; Biomedicina i zdravstvo; Temeljne medicinske znanosti; Kliničke medicinske znanosti; Javno zdravstvo i zdravstvena zaštita; Veterinarska medicina; Dentalna medicina; Farmacija; Biotehničke znanosti; Poljoprivreda (agronomija); Šumarstvo; Drvna tehnologija; Biotehnologija; Prehrambena tehnologija; Nutricionizam; Interdisciplinarne biotehničke znanosti; Društvene znanosti; Ekonomija; Pravo; Politologija; Informacijske i komunikacijske znanosti; Sociologija; Psihologija; Pedagogija; Edukacijsko-rehabilitacijske znanosti; Logopedija; Kineziologija; Demografija; Socijalne djelatnosti; Sigurnosne i obrambene znanosti; Interdisciplinarne društvene znanosti; Humanističke znanosti; Filozofija; Teologija; Filologija; Povijest; Povijest umjetnosti; Znanost o umjetnosti; Arheologija; Etnologija i antropologija; Religijske znanosti (interdisciplinarno polje); Interdisciplinarne humanističke znanosti; Umjetničko područje; Kazališna umjetnost (scenske i medijske umjetnosti); Filmska umjetnost (filmske, elektroničke i medijske umjetnosti pokretnih slika); Glazbena umjetnost; Likovne umjetnosti; Primijenjena umjetnost; Plesna umjetnost i umjetnost pokreta; Dizajn; Književnost; Interdisciplinarno umjetničko polje; Interdisciplinarna područja znanosti; Kognitivna znanost (prirodne, tehničke, biomedicina i zdravstvo, društvene i humanističke znanosti); Geografija; Integrativna bioetika (prirodne, tehničke, biomedicina i zdravstvo, biotehničke, društvene, humanističke znanosti); Kroatologija; Obrazovne znanosti (psihologija odgoja i obrazovanja, sociologija obrazovanja, politologija obrazovanja, ekonomika obrazovanja, antropologija obrazovanja, neuroznanost i rano učenje, pedagoške discipline); Rodni studiji; Biotehnologija u biomedicini (prirodno područje, biomedicina i zdravstvo, biotehničko područje); Projektni menadžment; Interdisciplinarna područja umjetnosti;

Uključen u Hrčak: 23. 11. 2012.

Prava korištenja: Članci i umjetnički radovi objavljeni u ovom časopisu besplatno se smiju koristiti za osobnu, edukacijsku ili znanstvenu svrhu ne kršeći autorska prava autora/ica i izdavača.Arhiva

2016  
  Vol. 6   No. 1
2015  
  Vol. 5   No. 2
  Vol. 5   No. 1
2014  
  Vol. 4   No. 2
  Vol. 4   No. 1
2013  
  Vol. 3   No. 2
  Vol. 3   No. 1
2012  
  Vol. 2   No. 3
Posjeta: 149.772 *