Skoči na glavni sadržaj

Holon : postdisciplinaran znanstveno-stručni časopis

logo Holon : postdisciplinaran znanstveno-stručni časopis

Polugodišnji postdisciplinarni znanstveno-stručni časopis Holon objavljuje, u elektroničkom obliku, isključivo neobjavljene priloge. I to radove koji se recenziraju, kao i one koji ne podliježu recenzijskom postupku. Iako je temeljno usmjeren humanističkim i društvenim znanostima, Holon objavljuje teorijske, istraživačke i metodologijske radove iz svih znanstvenih područja što se temelje na inter-, multi- ili transdisciplinarnosti. Svaki rad koji je poslan za objavu u Holonu bit će uzet u obzir ako udovoljava temeljnim kriterijima koji su objavljeni u Uputama za autore/ice. Nakon što je rad, koji podliježe postupku recenzije, prihvaćen šalje se na najmanje dvije anonimne ekspertne recenzije, a nakon istih obavlja se urednička recenzija. Insistiramo na kvaliteti i vrijednosti objavljenih radova te na realnom klasificiranju onih radova što podliježu postupku recenzije. Posebice pozitivno vrednujemo kritički utemeljene radove, odnosno radove sa znanstveno utemeljenim kritičkim odmakom. Časopis Holon objavljuje i nekategorizirane radove, kao što su: recenzije (relevantnih izdanja objavljenih u zadnje tri godine, računajući od dana primitka rada u uredništvu, u Hrvatskoj i inozemstvu), osvrte, prikaze, prijevode, izvještaje (javna predavanja, znanstveni skupovi i sl.), umjetničke radove, novosti, intervjue, bibliografije itd.

  • Recenzija: vanjske recenzije, pretežito tuzemna, samo znanstveni i stručni radovi, dvostruko slijepa, dvostruka
  • Prva godina izlaženja: 2011.
  • Učestalost izlaženja: 2
  • Područja pokrivanja: Interdisciplinarna područja umjetnosti, Projektni menadžment, Biotehnologija u biomedicini (prirodno područje, biomedicina i zdravstvo, biotehničko područje), Rodni studiji, Obrazovne znanosti (psihologija odgoja i obrazovanja, sociologija obrazovanja, politologija obrazovanja, ekonomika obrazovanja, antropologija obrazovanja, neuroznanost i rano učenje, pedagoške discipline), Kroatologija, Integrativna bioetika (prirodne, tehničke, biomedicina i zdravstvo, biotehničke, društvene, humanističke znanosti), Geografija, Kognitivna znanost (prirodne, tehničke, biomedicina i zdravstvo, društvene i humanističke znanosti), Interdisciplinarna područja znanosti, Interdisciplinarno umjetničko polje, Književnost, Dizajn, Plesna umjetnost i umjetnost pokreta, Primijenjena umjetnost, Likovne umjetnosti, Glazbena umjetnost, Filmska umjetnost (filmske, elektroničke i medijske umjetnosti pokretnih slika), Kazališna umjetnost (scenske i medijske umjetnosti), Umjetničko područje, Interdisciplinarne humanističke znanosti, Religijske znanosti (interdisciplinarno polje), Etnologija i antropologija, Arheologija, Znanost o umjetnosti, Povijest umjetnosti, Povijest, Filologija, Teologija, Filozofija, Humanističke znanosti, Interdisciplinarne društvene znanosti, Sigurnosne i obrambene znanosti, Socijalne djelatnosti, Demografija, Kineziologija, Logopedija, Edukacijsko-rehabilitacijske znanosti, Pedagogija, Psihologija, Sociologija, Informacijske i komunikacijske znanosti, Politologija, Pravo, Ekonomija, Društvene znanosti, Interdisciplinarne biotehničke znanosti, Nutricionizam, Prehrambena tehnologija, Biotehnologija, Drvna tehnologija, Šumarstvo, Poljoprivreda (agronomija), Biotehničke znanosti, Farmacija, Dentalna medicina, Veterinarska medicina, Javno zdravstvo i zdravstvena zaštita, Kliničke medicinske znanosti, Temeljne medicinske znanosti, Biomedicina i zdravstvo, Interdisciplinarne tehničke znanosti, Temeljne tehničke znanosti, Zrakoplovstvo, raketna i svemirska tehnika, Tekstilna tehnologija, Tehnologija prometa i transport, Strojarstvo, Rudarstvo, nafta i geološko inženjerstvo, Računarstvo, Metalurgija, Kemijsko inženjerstvo, Grafička tehnologija, Građevinarstvo, Geodezija, Elektrotehnika, Brodogradnja, Arhitektura i urbanizam, Tehničke znanosti, Interdisciplinarne prirodne znanosti, Geofizika, Biologija, Kemija, Geologija, Fizika, Matematika, Prirodne znanosti
  • Uključen u Hrčak: 23.11.2012.
  • Prava korištenja: Članci i umjetnički radovi objavljeni u ovom časopisu besplatno se smiju koristiti za osobnu, edukacijsku ili znanstvenu svrhu ne kršeći autorska prava autora/ica i izdavača.