Skoči na glavni sadržaj

International Journal of Contemporary Business and Entrepreneurship

logo International Journal of Contemporary Business and Entrepreneurship

International Journal of Contemporary Business and Entrepreneurship (IJCBE) recenzirani je znanstveno-istraživački časopis koji objavljuje izvorna djela preporučena dvostruko slijepim pregledom provedenim od strane priznatih znanstvenika. Postoji kontinuiran rast akademskog, poslovnog i političkog zanimanja za doprinose poduzetništva i poduzeća gospodarskom i društvenom razvoju i rastu u nacionalnom i međunarodnom okruženju. Vizija časopisa je biti visokokvalitetna, multidisciplinarna publikacija koja obuhvaća i potiče rad na poduzetništvu i suvremenom poslovanju iz niza znanstvenih perspektiva. Cilj IJCBE je pomaknuti granice trenutnih poduzetničkih i suvremenih poslovnih misli. Časopis se fokusira na raznolike i složene karakteristike poduzetništva i suvremenog poslovanja koje vode ka konkurentnosti suočavajući se s učincima globalizacije. IJCBE je međunarodnog opsega te promiče teoriju i istraživanje u poslovanju i poduzetništvu provedeno i/ili primijenjeno u svim regijama svijeta i kao takvo dovodi do boljeg razumijevanja jedinstvenih napora specifičnih institucionalnih i kulturnih konteksta u poslovanju i poduzetništvu. Iako su istraživanja koja dodaju univerzalnu vrijednost bez ograničenja zemljopisnih granica od posebnog interesa, očekujemo da će autori prikazati napore jedinstvene za određenu međunarodnu, instituciju, kulturno ili fizičko okruženje. IJCBE je posvećen standardima sadržaja i kvalitete koji se temelje na znanstvenim metodama, relevantnoj teoriji, provjerenim ili provjerljivim prijedlozima i odgovarajućim podacima i dokazima. IJCBE reagira na suvremeni međunarodni kontekst i uključuje niz tema koje utječu na poduzetnički ekosustav i transformacije koje rezultiraju i donose korist društvu. IJCBE objavljuje konceptualne radove i empirijske studije koje okupljaju pitanja od interesa za akademske istraživače i nastavnike, kreatore politike i praktičare širom svijeta i učinkovit je kanal za širenje dostignuća znanstvenog ili tehnološkog napretka u tehnološki intenzivnom poduzetničkom i poslovnom okruženju. Prihvaćeni radovi predstavljaju rezultate inicijativa i nalaza u suvremenim poslovnim i poduzetničkim pitanjima nudeći sveobuhvatan pregled napretka na tom polju. Objavljene studije mogu biti teorijski radovi, kvalitativni i kvantitativni empirijski rad i/ili studije slučaja. Potiče se multi/interdisciplinarni pristup.

  • Recenzija: vanjske recenzije, podjednako tuzemna i inozemna, svi radovi, dvostruko slijepa, dvostruka
  • Prva godina izlaženja: 2020.
  • Učestalost izlaženja: 2
  • Područja pokrivanja: Ekonomija
  • Uključen u Hrčak: 22.10.2020.
  • Prava korištenja: International Journal of Contemporary Business and Entrepreneurship (IJCBE) je časopis u otvorenom pristupu. Sadržaj časopisa u cijelosti je besplatno dostupan. Korisnici smiju kopirati i distribuirati materijal te mijenjati, preoblikovati ili prerađivati materijal sve dok citiraju izvornik na odgovarajući način sukladno CC BY licenci.