Skoči na glavni sadržaj
  • Datum izdavanja: 14.11.1973.
  • Objavljen na Hrčku: 13.02.2021.

Sadržaj

Puni tekst

Jezične odredbe u ustavu SFRJ i SRH (str. 65-68)

Uredništvo časopisa Jezik
Vijest


Ima li Vatroslav Jagić zasluga za hrvatski književni jezik? (str. 68-84)

Zlatko Vince
Izvorni znanstveni članak


O purizmu (str. 84-90)

Radoslav Katičić
Izvorni znanstveni članak


Odnos izvedenica sa -telj i -lac (str. 90-96)

Stjepan Babić
Izvorni znanstveni članak


Strane riječi s dočetkom -ier( e) u hrvatskom jeziku (str. 96-101)

Dragutin Raguž
Izvorni znanstveni članak


Kajkavizmi u pripovijetkama Slavka Kolara (str. 101-109)

Stjepko Težak
Izvorni znanstveni članak


O deklinaciji kajkavskih prezimena s nepostojanim e (str. 109-114)

Antun Šojat
Izvorni znanstveni članak


Naglasci uporabne norme na osnovi startnog jezika (str. 114-120)

Stjepan Vukušić
Izvorni znanstveni članak


Rad, radnja, radionica (str. 120-121)

Milan Moguš
Stručni rad


Njegovi pristaše ili njegove pristaše (str. 121-122)

Stjepan Babić
Stručni rad


Marketing i leasing (str. 122-125)

Mate Šimundić
Stručni rad


O jednom stiliziranju novinskih naslova (str. 125-126)

Vladimir Anić
Stručni rad


O nazivima interesnih zajednica (str. 126-127)

Marko Samardžija
Stručni rad


Dvije tuđice kao šahovski nazivi (str. 127-127)

Krešimir Pavić
Stručni rad


Posjeta: 4.131 *