hrcak mascot   Srce   HID

Časopis za suvremenu povijest, Vol. 46 No. 3, 2014.


Časopis za suvremenu povijest,Vol. 46 No. 3
Datum izdavanja: prosinca 2014.

Objavljen na Hrčku: 16. 7. 2015.
Sadržaj Puni tekst
Socijalizam na klupi (str.435-436) hrvatskipdf 49 KB
Socialism on the Bench (str.435-436) engleskipdf 49 KB
Igor Duda
Uvodnik
 
Uloga omladinskih radnih akcija u stvaranju socijalističkoga društva u Bosni i Hercegovini 1945-1952. (str.437-452) hrvatskipdf 129 KB
The Role of Youth Labour Actions in Creation of the Socialist Society in Bosnia and Herzegovina, 1945-1952 (str.437-452) engleskipdf 129 KB
Muhamed Nametak
Izvorni znanstveni članak
 
Što pokazuje praksa? Presjek samoupravljanja u brodogradilištu Uljanik 1961–1968. godine (str.453-474) hrvatskipdf 161 KB
What does the Practive Show? An Example of Self-Management in the “Uljanik” Shipyard, 1961-1968 (str.453-474) engleskipdf 161 KB
Igor Stanić
Prethodno priopćenje
 
Ideologizacija mladih u Bosni i Hercegovini na primjeru Titovog fonda za stipendiranje mladih radnika i radničke djece Socijalističke Republike Bosne i Hercegovine (1974. - 1986) (str.475-494) hrvatskipdf 415 KB
Ideologising of Youth in Bosnia and Herzegovina in the Case of Tito’s Scholarship Fund for Young Workers and Workers’ Children in the Socialist Republic of Bosnia and Herzegovina, 1974-1986 (str.475-494) engleskipdf 415 KB
Aida Ličina Ramić
Izvorni znanstveni članak
 
„A u mjestu samo jedna gostionica, neugledna i vlažna i – ništa više“: O razvojnom putu turizma i participaciji u gospodarstvu pojedinih mjesta Puljštine od 1960-ih do 1980-ih (str.495-514) hrvatskipdf 339 KB
“Just a Single Town-Inn, Unpresentable and Damp and – Nothing more”: On the Tourism Development Path and the Participation in Economy of Certain Places in the Area of Pula from 1960s to 1980s (str.495-514) engleskipdf 339 KB
Ivan Žagar
Izvorni znanstveni članak
 
Konsolidacija jugoslavenskoga socijalizma kroz ideološke aparate države (str.515-534) hrvatskipdf 153 KB
Consolidation of Yugoslav Socialism through an Ideological Apparatus of the State (str.515-534) engleskipdf 153 KB
Marko Fuček
Izvorni znanstveni članak
 
Slovenska zajednica u Rijeci od 1945. do 1991. godine (str.535-554) hrvatskipdf 347 KB
Slovenian Community in Rijeka from 1945 to 1991 (str.535-554) engleskipdf 347 KB
Barbara Riman
Pregledni rad
 
Sport, nacija i pupčana vrpca: usporedba slovenskoga skijanja u 1980-ima s hrvatskim skijanjem u 2000-ima (str.555-576) hrvatskipdf 164 KB
Sport, Nation and Umbilical Cord: The Comparison of the Slovenian Skiing in the 1980s with the Croatian Skiing in the 2000s (str.555-576) engleskipdf 164 KB
Ozren Biti
Izvorni znanstveni članak
 
Nova istraživanja svakodnevice i društveno-kulturne povijesti jugoslavenskoga socijalizma (str.577-591) hrvatskipdf 122 KB
New Researches of Everyday Life and Socio-Cultural History of Yugoslav Socialism (str.577-591) engleskipdf 122 KB
Igor Duda
Pregledni rad
 
Csaba G. Kiss, Understanding Central Europe: Nations and Sterotypes. Essays from the Adriatic to the Baltic Sea, Nap Kiado 'Sun' pulbishing, Budapest, 2013., 192 str. (str.595-597) hrvatskipdf 59 KB
Csaba G. Kiss, Understanding Central Europe: Nations and Sterotypes. Essays from the Adriatic to the Baltic Sea, Nap Kiado 'Sun' pulbishing, Budapest, 2013. (str.595-597) engleskipdf 59 KB
Tihomir Cipek
Recenzija, Prikaz slučaja
 
Edvin Pezo, Zwangsmigration in Friedenszeiten? Jugoslawische Migrationspolitik und die Auswanderung von Muslimen in die Türkei (1918 bis 1966), Oldenbourg Verlag, München, 2013., 374 str. (str.597-600) hrvatskipdf 64 KB
Edvin Pezo, Zwangsmigration in Friedenszeiten? Jugoslawische Migrationspolitik und die Auswanderung von Muslimen in die Türkei (1918 bis 1966), Oldenbourg Verlag, München, 2013. (str.597-600) engleskipdf 64 KB
Josip Mihaljević
Recenzija, Prikaz slučaja
 
Branka Doknić, Kulturna politika Jugoslavije 1946-1963, Službeni glasnik, Beograd, 2013., str. 335 (str.600-603) hrvatskipdf 65 KB
Branka Doknić, Kulturna politika Jugoslavije 1946-1963, Službeni glasnik, Beograd, 2013. (str.600-603) engleskipdf 65 KB
Margareta Matijević
Recenzija, Prikaz slučaja
 
Petar Dragišić, Odnosi Jugoslavije i Austrije 1945-1955, Institut za noviju istoriju Srbije, Beograd, 2013., 205 str. (str.603-606) hrvatskipdf 64 KB
Petar Dragišić, Odnosi Jugoslavije i Austrije 1945–1955, Institut za noviju istoriju Srbije, Beograd, 2013. (str.603-606) engleskipdf 64 KB
Lidija Bencetić
Recenzija, Prikaz slučaja
 
Danijel Vojak, U predvečerje rata: Romi u Hrvatskoj 1918. – 1941., Romsko nacionalno vijeće – Udruga za promicanje obrazovanja Roma u Republici Hrvatskoj “Kali Sara”, Zagreb, 2013., 229 str. (str.606-608) hrvatskipdf 58 KB
Danijel Vojak, U predvečerje rata: Romi u Hrvatskoj 1918. – 1941., Romsko nacionalno vijeće – Udruga za promicanje obrazovanja Roma u Republici Hrvatskoj “Kali Sara”, Zagreb, 2013. (str.606-608) engleskipdf 58 KB
Domagoj Novosel
Recenzija, Prikaz slučaja
 
Christopher Clark, The Sleepwalkers: How Europe Went to War in 1914, Harper, London, 2013., 736 str. (str.608-611) hrvatskipdf 65 KB
Christopher Clark, The Sleepwalkers: How Europe Went to War in 1914, Harper, London, 2013. (str.608-611) engleskipdf 65 KB
Marino Badurina
Recenzija, Prikaz slučaja
 
Igor Despot, Filip Hameršak, Vijoleta Herman Kaurić, Helena Miljević Pavić, Krešimir Škuljević, Prvi svjetski rat. Čitanka-priručnik za učitelje i profesore povijesti u osnovnoj školi i gimnaziji, Školska knjiga, Zagreb, 2014., 118 str. (str.611-613) hrvatskipdf 58 KB
Igor Despot, Filip Hameršak, Vijoleta Herman Kaurić, Helena Miljević Pavić, Krešimir Škuljević, Prvi svjetski rat. Čitanka-priručnik za učitelje i profesore povijesti u osnovnoj školi i gimnaziji, Školska knjiga, Zagreb, 2014. (str.611-613) engleskipdf 58 KB
Goran Đurđević
Recenzija, Prikaz slučaja
 
Ljetna škola povijesti u Požegi: Prvi svjetski rat i požeška perspektiva, Požega, 1. – 3. srpnja 2014. (str.613-614) hrvatskipdf 53 KB
History summer school in Požega: The First World War and Požega perspective, Požega, 1 - 3 July 2014 (str.613-614) engleskipdf 53 KB
Vinko Tadić
Recenzija, Prikaz slučaja
 
Antoni Cetnarowicz, Narodni preporod u Istri (1860–1907), Srednja Europa, Zagreb, 2014., 262 str. (str.615-617) hrvatskipdf 58 KB
Antoni Cetnarowicz, Narodni preporod u Istri (1860-1907), Srednja Europa, Zagreb, 2014. (str.615-617) engleskipdf 58 KB
Mihovil Dabo
Recenzija, Prikaz slučaja
 
OBAVIJEST GLAVNOG I ODGOVORNOG UREDNIKA (str.623-623) hrvatskipdf 42 KB
EDITORIAL NOTE (str.623-623) engleskipdf 42 KB
Nikica Barić
Vijest
 
Posjeta: 25.081 *